Kur'an-ı Kerim Allah'ı nasıl tanıtıyor?


   

Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber Allah’ın gönderdiği peygamblerler ve indirdiği kitaplarla problemleri olan kimselerin durumunu ele alan âyet-i kerime 377. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

UTESAV tarafından düzenlenen Buluşmada okuduğumuz En’am sûresinin 91. âyetinde şöyle buyuruluyordu:

Onlar “Allah beşere birşey indirmemiştir” derken, Allah’ı lâyıkıyla takdir edemediler. De ki: Öyleyse, Musa’nın insanlara nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz o kitabı kâğıtlara yazıyor, bir kısmını açıklıyor, birçoğunu da gizliyorsunuz. Sizin ve atalarınızın bilmediği pek çok şey de size onunla öğretildi. Sen Allah de, sonra bırak onları, daldıkları batakta oynayadursunlar.

Âyet-i kerimenin mesajı üzerinde yaptığımız değerlendirmede nübüvvet ve semavî kitapların insanlık için taşıdığı önem üzerinde durduk ve özetle şu tesbitleri yaptık:

·         Allah’ın bu âlemi harikulâde eserleriyle dolu bir şekilde yarattıktan ve başta akıl olmak üzere pek çok üstün yeteneklerle donatılmış olarak yarattığı insanı da bu âleme gönderdikten sonra, âlemin, içindekilerin ve insanın niçin yaratıldığını ona bildirmeyip onu başıboş bıraktığını iddia etmek, Allah’ın herşeyi kuşatan hikmetini inkâr etmek anlamına gelir.

·         “Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir” sözüyle, bundan önceki âyetlerde önemi vurgulanan nübüvvet olgusu da bütünüyle inkâr edilmiştir. Bu ise, kullarıyla iletişim halinde olmayan, onlara hükmetmeyen, onlara iltifat etmeyen, ödül ve ceza vermeyen, kullarının Kendisi için takdir ettiği bir mevkide bulunmaya razı olan bir tanrı anlayışını yansıtmaktadır.

·         Bütün peygamberlerin ve bütün kitapların dâvâları aynı olduğu için, içlerinden sadece birini veya bir kısmını inkâr etmek anlamsızdır.

·         Kitapların sonra ineni öncekini tasdik eder, önce inen de sonrakini müjdeler.

·         Onlardan birini inkâr edecek olan, tutarlı olmak için, hepsini birden inkâr etmek zorundadır.

·         Bütün peygamberleri gönderen ve kitapları indiren Allah’tır.

·         Sen Allah’ı an, onunla irtibatını koru. Geri kalana aldırma, boş yere meşgul olma, değerli vaktini ve himmetini heba etme.

·         Diğer yandan, imtihan devam ettiği için, bugün iman etmeyenin yarın iman etme ihtimali vardır.

Bu tesbitlerden sonra, Allah Teâlâyı Onun bize kendisini tanıttığı şekilde tanımak, Onun üzerimizdeki rahmet ve muhabbet eserlerini görmek ve Ona lâyıkıyla kulluk edebilmek için, Kur’ân’da Onun bize Kendisini nasıl tanıttığını görmeye çalıştık ve bir numune olarak Bakara sûresindeki âyet sonlarında geçen ulûhiyet tasvirlerine göz attık.

En’am sûresinin 91. âyetini okuduğumuz 377. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

  

   

UTESAV’ın Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah namazını takiben 7:10-7:40 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:40-8:40 arasında sunum ve 8:40-9:10 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.