Bütün insanlığa yol gösteren rehberler: peygamberler

   
En'am sûresinin 90. âyetini okuduğumuz 376. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı

  

2023’ün ve aynı zamanda da Kur’an Buluşmalarında on birinci yılın ilk dersinde konumuz dünyanın en önemli gerçeği olan “peygamberlik” idi. Gündemimizdeki En’am sûresinin 90. âyeti, onları bize hatırlatıyor ve Âhirzaman Peygamberi ile daha önceki peygamberlerin hidayet konusunda tamamen birlik içerisinde bulunduklarını bize bildiriyordu.

376’ncı Kur’an Buluşmasında okuduğumuz âyet-i kerimenin meali:

Onlar, Allah’ın hidayet verdiği kimselerdir; sen de onların hidayetine tâbi ol. De ki: Görevime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu Kur’ân, bütün çağlara ve bütün milletlere öğüttür.

Kur’ân-ı Kerimin konuyla ilgili diğer âyetleri ve hadis-i şerifler ışığında yaptığımız değerlendirmelerde şu noktalar öne çıktı:

·         Her mü’min gibi onlar da doğru yolu Allah’ın göstermesi ve muvaffak etmesiyle bulmuşlardır.

·         Farkları: onlar – yine Allah’ın izniyle – aldıkları mesajı insanlara Allah adına tebliğ eden, kendilerinin tâbi oldukları hidayete insanları da çağıran ve bu konuda onlara örnek olan kimselerdir.

·         İlk insan da peygamber olduğuna göre, peygamberler tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar var oldukça onlara Âlemlerin Rabbinden mesaj taşıyan elçiler de var olmuştur.

·         Önceki peygamberlere hidayet konusunda tâbi olmak emredilmiştir. İbadet usulleri ve ahkâmda farklılıklar olabilir. Ancak hidayet konusunda bütün peygamberler aynı yoldadırlar ve aynı yola çağırırlar.

·         Dünya, iyilik ile kötülüğün serbest bırakıldığı ve insana her ikisi arasında seçme hakkının tanındığı bir alandır.

·         Şükür ve küfür arasında seçim yapma özgürlüğüne sahip olan insanı her iki yöne çağıran davetçiler de vardır.

·         Dünya hayatının çekiciliği ve âhiret hayatına nispetle hemen ele geçecek nimetler sunması da doğru yolu bulmaktan insanları alıkoyan güçlü bir unsurdur.

·         Bu durum, insanlığın her yerde ve her çağda sürekli olarak bir yol göstericiye muhtaç olduğunu gösterir.

·         Nitekim Allah Teâlâ yeryüzüne ilk insanın ayak basışından itibaren insanlara sürekli olarak elçiler göndermek suretiyle bu dünyanın ve kendilerinin yaratılış hikmetini, asıl vatanları olan âhiret âlemlerinde kendileri için hazırlanan ebedî hayatı, bu ödüle ulaşmak için kendilerinden beklenen şeyleri ve kendilerini bu ödülden mahrum bırakabilecek tehlikeleri insanlara bildirmiştir.

·         Sonuç: Bütün zamanların ve bütün insanların bu dünya hayatındaki en büyük meselesi ebedî hayatı kazanmak, en önemli varlığı ise peygamberlerdir.

·         Bununla beraber, peygamberler ebedî hayatı kazanmak için dünya hayatını feda etmeyi değil, aynı zamanda dünya hayatını da huzurla yaşamayı insanlara öğretirler.

·         Peygambrler insanlara yaptıkları bu büyük hizmetin karşılığında hiçbir ücret talep etmezler.

·         Ücretin sadece para ve servetten ibaret olmadığı ve şöhret, mevki, makam, alkış, nüfuz gibi akla gelebilecek her türlü dünyevî menfaati kapsadığı dikkate alınmalıdır.

·         Kendisinde hiçbir şüpheye yer olmayan bir kitap ve günahtan korunmuş olan bir peygamber, insana her iki cihanda kâfi gelecek bir rehberdir – her ikisini de doğru okumak şartıyla.

En’am sûresinin 90. âyetini okuduğumuz 376. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

  

UTESAV’ın Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah namazını takiben 7:10-7:40 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:40-8:40 arasında sunum ve 8:40-9:10 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak
https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.