Mevlid Kandilini Hamidullah Kur'an ile açıklıyor

   
Müslümanlar, yüzyıllardır bir mübarek geceyi kutlarlar.

O gecede İslâm âleminin dört bir yanından Arş’a hamd ü senâlar, şükürler, minnetler yükselir.

“Niçin kutlarlar o mübarek geceyi?” diye soracak olanlar için, verilebilecek en güzel cevabı – Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun – Muhammed Hamidullah vermiştir.

“Aziz Kur’an” adıyla Türkçeye çevrilen meâlinde, Hamidullah merhum, bu kutlu geceyi bir âyet-i kerimeye dayandırır.

Bu âyet, Duhâ sûresinin, “Rabbinin nimetini yâd et” meâlindeki 11’inci âyetidir.

Bu âyete düştüğü dipnotunda, nimeti yad etmenin yöntemi için Ahzâb sûresinin Resulullaha salât ü selâmı emreden 56. âyetine atıfta bulunur Hamidullah.

Ondan sonra da der ki:

“Müslümanlar, Mevlidi, diğer bir ifadeyle Hz. Peygamberin doğumunu kutlarken, bu âyete dayanırlar.”

Ve arkasından temiz vicdanları şu soruyla karşı karşıya bırakır:

“Hangi İlâhî nimet bundan daha büyük olabilir?”

O mübarek geceye bir kere daha kavuştuk.

Bir kere daha kutluyoruz üzerimizdeki en büyük İlâhî nimeti:

Onun bu âleme doğuşunu. Onun âlemlere rahmet olarak gönderilişini.