"Hadsiz" ne demek?
Son zamanlarda bilhassa gazetelerin ve haber sitelerinin başlıklarında sıkça görmeye başladığımız kelimelerden biri de “hadsiz” kelimesidir.
“Sınır” anlamındaki “had” kelimesinden (çoğulu hudûd / hudut) türeyen bu kelime, bilindiği ve kolayca da tahmin edilebileceği gibi, “sınırsız” anlamına gelir.
Ancak hadsiz kelimesini “haddini bilmez” anlamında kullanmak, son zamanlarda bazı tembel kalemlere kolay gelmiş, bunları örnek alanlar da, şuursuz bir şekilde bu kelimeyi maalesef bu anlamda kullanmaya başlamışlardır.
Kelimenin doğru kullanımı aşağıdaki gibi muteber kaynaklarda gösterilmiştir. Başka türlü kullanımlara itibar edilmemesi ve yanlış kullananların da her fırsatta ikaz edilmesi gerekir.
HADSİZ: sıfat. Sınırsız, hesapsız, çok:
Lûtfu gibi adli hadsiz çok idi (Süleyman Çelebi).
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı / Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı (Yahyâ Kemal).
ѻ Hadsiz hesapsız: Hesâba gelmeyecek kadar çok, sayısız:
Hadsiz hesapsız fedâkârlıklarla ele geçirmeye ve elden kaçırmamaya muktedir olabildiğimiz Macar mülkü dahi zâyi edildi (Nâmık Kemal).
İdrîs-i Muhtefî hadsiz hesapsız bir servet sâhibi imiş (Ahmet H. Tanpınar).
— Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi, Kubbealtı (lugatim.com)
***
Kaynak: yazarumit.com