Kâinatın ve insanın şifreleri bu ahidde

Bakara sûresinin 27. âyetinde bahsi geçen “Allah’ın ahdi,” İİKV bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Tefekkür Derslerinden dokuzuncusunun konusunu teşkil etti.

Bediüzzaman Said NursÎ, İşârâtü’l-İ’câz adlı tefsirinde Allah’ın ahdini çok geniş bir ölçekte alarak şöyle bir temsille tarif ediyordu:

“Sanki Cenâb-ı Hakkın ahdi meşiet, hikmet, inayet’in ipleriyle örülmüş nûranî bir şerittir ki, ezelden ebede kadar uzanmıştır.”

Bu tarif bizi önce “meşiet, hikmet ve inayet” kavramlarına götürdü, sonra da göklerden yere, arıdan insana kadar bütün mahlûkat taifelerinin Allah Teâlâ ile ahidlerini incelemeye sevk etti. Konuyla ilgili âyet-i kerimeleri okudukça, kâinatın şifreleri gözümüzün önünde açılıyor, bütün varlık taifeleri doğrudan doğruya Yer ve Gökler Rabbine bağlı birer ordu gibi gözler önünde beliriyordu.

En sonunda da, insanın Yer ve Gökler Rabbiyle akdettiği sözleşmeye vardık.

Bu noktada, Risale-i Nur’un insanı, kabiliyetlerini ve vazifelerini tasvir eden bahisleri, kâinatın bu en üstün varlığını gerçek üstünlükleriyle tanıtıyor, Allah ile olan ahdimizin başka hiçbir varlığa nasip olmayan çok şerefli bir mertebeye bizi namzet kıldığını açıkça gösteriyordu.

Ve, tabii, Risalelerin bütün bu açıklamaları ve harikulâde tasvirleri, bizi Kur’an-Kâinat-Sünnet üçlüsüne yönlendiriyor ve her üçünü de yakından incelemeyi hayatımızın en büyük gayesi olarak bize gösteriyordu.

Tefekkür Derslerinin 5. bölümüne ait sunumu PDF olarak şu bağlantıdan indirebilirsiniz: https://www.slideshare.net/mitimek4/allahn-ahdi-231798033

Aynı sunumu PPS formatında indirmek için de şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://www.slideshare.net/mitimek4/allahn-ahdi

Dersin tam video kaydına ise şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: