İzzet arayışlarında nifak tehlikesi

Kur’an Buluşmalarının 264. bölümünde, Nisâ sûresinden, makbul bir imanın şartlarını bildiren ve münafıklardan gelecek tehlikelere karşı uyarılar içeren 136-139. âyetleri okuduk.

Bu âyetlerden birincisi Allah katında makbul bir imanın bütün kitaplara, bütün peygamberlere ve diğer iman esaslarına eksiksiz bir şekilde inanmayı gerektirdiğini bildiriyordu. Diğer âyetler ise iman ile inkâr arasında tekrar tekrar gidip gelen münafıklara karşı bizi uyarıyor, bu arada mü’minlerden başkalarının yanında güç ve itibar arayışından mü’minleri şiddetle sakındırıyordu.

Mü’minleri bu tür izzet arayışlarından sakındıran âyetten çıkardığımız derslerin bazıları şu şekilde idi:

  • Kur’ân-ı Kerim üstünlük, şeref, güç, kuvvet ve itibarın doğrudan doğruya Allah’a, dolayısıyla da Allah’ın Resulüne ve mü’minlere ait olduğunu açık bir dille bildirilmiştir.
  • Kitapta bu sayılanlardan başka hiçbir izzet kaynağı gösterilmemiştir.
  • İmandan ve mü’minler arasındaki bağlılıktan doğan bu özellik, daha vahyin ilk zamanlarından itibaren bu şekilde ders verilmiş, mü’minler bu terbiyenin eseri olan bir özgüvenle yetişmişlerdir.
  • Çeyrek asırdan daha az bir zamana sığan bir süreç içinde bir avuç insanın kazandığı başarılar, insanlık âlemine getirdikleri yenilikler, yaptıkları ıslahat, hep bu terbiyenin eseridir.
  • Bu sebepten, aileden başlamak üzere hayatın bütün safhalarında mü’minler Kur’ân’ın bu irşadına uygun metodlarla eğitilmeli ve bütün gücün, kuvvetin, üstünlüğün, şeref ve itibarın kendi öz kaynaklarında bulunduğunu tam bir itminan ile öğrenmeli ve bunu bir şuur halinde bütün benliğine sindirmelidir.
  • Ne var ki, münafıklar da hayatın gerçekleri arasındadır ve Müslüman toplumların hayatı için büyük bir tehlike kaynağıdır.
  • Münafıklardan gelebilecek en önemli tehlikelerden birisi de, üstün gelmek için başka taraflara yönelmek ihtiyacını duymaları ve Müslümanların bu konudaki özgüvenlerini zaafa uğratma istidadıdır.
  • Bu sebeple, âyet-i kerime, münafıkların âkıbetinden haber verirken, nifak alâmeti olan “dışarıda izzet arama” özelliğine karşı da mü’minlerin dikkatini çekmektedir.

UTESAV’ın Erdemli Hayat projesi kapsamında düzenlenmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi sabahları 7:30-9:00 arasında yayınlanıyor.

Kur’an Buluşmalarının 264. bölümüne ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

Image by Free-Photos from Pixabay