Rahmân'ın minik misafirleri

Virüslü, tecritli, karantinalı, yasaklı günler içindeyiz.

Sokaktan ara sıra tek tük insan veya araba geçiyor.

Kapımızı kargo elemanlarından başka kimse çalmıyor.

Fakat eve kapanalı beri Allah Teâlâ hiçbir günümüzü misafirsiz bırakmadı.

Onun verdiği bereketle, Onun minik misafirlerini ağırlıyoruz.

Mutfak tezgâhının üzerine bıraktığımız birkaç damla bal etrafında halka olup rızıklanıyorlar.

O birkaç damla balın her bir zerresi, daha kovanın peteklerine girmeden önce işaretlenmişti, bu filân kulun filan misafirinin rızkıdır diye.

Doyan gidiyor, yeni gelen halkadaki yerini alıyor.

Birkaç damla balın bitmesi saatler alıyor.

Bizim nasibimize daha da büyüğü düşüyor:

Gelip geçtikçe gözümüzü şenlendiren bir tefekkür ve şükür ziyafeti.

Arzu eden buyursun; bakıp da görebilen herkese yer var.