Batıdan alınan kanunların hedefinde aile var

Nisâ sûresinin 15-18. âyetlerini okuduğumuz Kur’an Buluşmalarının 223. bölümünde iki ana konumuz vardı: fuhşiyat ve tövbe.

Aile ve akrabalık bağları üzerinde vurgu yapan âyetlerden hemen sonra fuhşiyat ve zina konusunun ele alınması, bu şenî fiilin aile ve toplum hayatı için taşıdığı tehlikenin büyüklüğüne işaret ediyordu. Bu arada, Kur’an medeniyetinin bir özelliğini daha görmüş olduk:

Bir taraftan insanın yaratılışındaki iyilik ve güzellik tohumlarını yeşertirken, diğer taraftan da çirkin ve zararlı olan şeyleri kaynağında kurutmak, ortaya çıktığı takdirde ise hemen temizlemek, bu medeniyetin önemli bir ilkesini teşkil ediyordu.

Konuyla ilgili bir başka tesbitimiz ise, bugünün medyasında kullanılan dilin ve yöntemlerin her türlü ahlâksızlık ile ünsiyet meydana getirecek bir şekilde geliştirilmiş olduğu idi.

Bu arada, Batıdan aldığımız bazı kural ve yasaların da namuslu aile hayatını gözden düşürmek ve fuhşiyatı koruma altına alarak yaygınlaştırmak hedefine dönük olduğu, bir başka vakıa idi.

Kur’ân-ı Kerimin “Zinâya yaklaşmayın” emri ise, bu dilden ve bu tür uygulamalardan uzak durulması gerektiğini kesin bir şekilde ortaya koyuyordu.

Bütün bunlara rağmen, Kur’ân-ı Kerim, hatâdan dönüş yolunu sonuna kadar açık tutuyor ve bize Allah’ın “Tevvâb” ismini adres olarak gösteriyordu.

Hangi ölçekte olursa olsun, insanların Allah’a yöneldiği, Kur’ân’a ve Sünnete kulak verdiği bir toplumda ise, Tevvâb isminin tecellîsinden şöyle bir manzaranın ortaya çıktığı tesbitini yaptık:

Sürekli temizlenen, üzerinde kir biriktirmeyen, kusurlarından arınarak daimî bir gelişim içinde bulunan bir toplum.

Başkalarına karşı alabildiğine affedici olan, kendisine karşı işlenen kusurları unutabilen, bağışlayan ve bağışladığı şeyi başa kakmayan insanlar.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde cereyan eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.