Toplumsal Cinsiyet projelerine Valilik desteği

Bursa Valiliğine bağlı AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adı altında faaliyet gösterecek kuruluşlara para dağıtıyor.

Dağıtılacak olan fon, Valiliğin Sivil Toplum Destek Vakfı ve Türkey Mozaik Foundation adlı vakıflarla yaptığı işbirliğiyle oluşturuldu.

Sivil Toplum Destek Vakfının açıklamasında, bu fonun gayesi, “Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi projelerini, kurumsal girişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.”

Turkey Mozaik Foundation adlı vakıf ise, İngiltere’de yaşayan bir grup Türk bağışçı tarafından kurulmuş bulunuyor ve Türkiye’de “sosyal değişim” için çalışanları desteklemek üzere bağış topluyor.

Bursa Valiliğinin koordinasyonu altında bu kuruluşlar tarafından temin edilecek olan bağışlardan, şu özelliklere sahip olan kuruluşlar faydalanabilecek:

• Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
• En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
• 2018 yılındaki gelirleri en az 30.000 TL olan,
• Çalışmalarının odağı toplumsal cinsiyet eşitliği olan,
• Karar alma mekanizmalarında söz konusu toplumsal meselenin [toplumsal cinsiyet eşitliğinin] birinci derecede ilgilisi olan kesimlerin çoğunlukta olduğu (ya da değilse bunun nedenini açıklayabilen),
• Kuruluş amacını tanımlayan resmi dokümanlarda, misyonunda ve/veya oluşturduğu değişim teorisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine net olarak yer veren kuruluşlar.

Bu kuruluşlar, projeleri kabul edildiği takdirde 70 bin liraya kadar hibe talebinde bulunabilecek.

Konuyla ilgili açıklama, Bursa Valiliğine ait http://www.bursaab.gov.tr/toplumsal-cinsiyet-esitligi-hibe-program adresi ile Sivil Toplum Destek Vakfına ait http://siviltoplumdestek.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-hibe-programi/ adresinde yer alıyor.


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi için bkz.

https://yazarumit.com/bir-guncelleme-oykusu-2/

Devlet politikası ve Cumhurbaşkanlığınca önemle takip edilen bir proje olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için bkz.

https://yazarumit.com/toplumsal-cinsiyet-2019da-tam-gaz/