Huzurun anahtarı sürekli çalışmada


İnsanların önüne huzur ve mutlulukla beraber sürekli gelişimin kapılarını açan âyetlerden biri daha haftalık programımızın gündemindeydi.


Bu âyet, zorluklara eşlik eden kolaylığı müjdeleyen âyetlerin hemen ardından geliyor ve insana çalışma şevki aşılayacak bir formülü “bir işin ardından bir başka iş” şeklinde sunuyordu:


Zorlukla beraber kolaylık vardır.

Evet, zorlukla beraber kolaylık vardır.

Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş.

İnşirah, 94:5-7


Kur’ân-ı Kerimin bu formülü üzerinde yaptığımız incelemelerimizin belli başlı sonuçlarını şu şekilde özetledik:


 • Zamanımızın egemen anlayışı: az çalışıp çok kazanmak / çok eğlenmek

 • Bu anlayışın sonu: Eğlenmek için yaşayan insanların meydana getirdiği toplumlar

 • Rağbette olan değerler: para, şöhret, mevki, makam, alkış, ilh.

 • İhmal edilen gerçek: Eğlenmek de bir faaliyettir / atalet hiçbir zaman eğlendirmez

 • Fark: yönetimi nefsanî isteklerin ele geçirmiş olması

 • Sonuç: birey olarak da, toplum olarak da insanın hayatını heba etmek

 • Yaratılışın kanunu: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” (Necm, 53:39)

 • Bu kanuna uygun davranışlar, zahmetin yanı sıra kolaylığı / külfetin ardından nimeti getirir

 • İnsanın fıtrata en yakın olduğu zamanlar bu gerçeğin en büyük şahididir: bebeklik ve çocukluk çağlarının zahmetleri ile sonuçlarını karşılaştırın!


Allah bir zorluğun ardından bir kolaylık yaratacaktır (Talâk, 65:7)


 • Bu İlâhî yasa, insanın sürekli bir gelişim içinde olmasını ve zahmet-kolaylık-zahmet-kolaylık zinciri içinde gerek kendi hayatını, gerekse insanlığın hayatını geliştirip kolaylaştırmasını gerektirir.

 • Bunun için de, bir zahmetin sonucunu elde eder etmez, kısa bir dinlenip güç toplamadan hemen sonra yeni bir maceranın peşine düşmek gerekir: “Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş.”

 • Böyle bir hayatın içinde, hiç şüphesiz, dinlenmenin ve eğlenmenin de yeri vardır – fakat ipleri ele alacak kadar değil!

 • Bediüzzaman Said Nursî’nin 5/1 formülü (zamanın beşte dördünü çalışmaya, beşte birini de “keyifli hevesata” ayırma) hem verimli, hem de keyifli bir hayat için uygulanabilir bir formüldür:

 • Dinlenmiş ve neş’elenmiş bir ruhun enerjisiyle tekrar yeni bir maceranın peşine düşmek şartıyla.


*** 

Bir Ayet Bir Hadis programının 35’inci bölümüne ait video kaydını şu adreste izleyebilirsiniz (Her hafta yayınlanmakta olan programla ilgili duyuruları vaktinde almak için https://www.youtube.com/@yazarumitsimsek adresine ücretsiz olarak abone olmayı unutmayınız): 


https://www.youtube.com/watch?v=XkHRXSr6euw&t=507s