Yöneticiler hesaba hazırlansınElleri boynuna bağlı olarak hesap meydanına getirilmek: Dünyanın yöneticilerini kıyamet gününde bekleyen kaçınılmaz âkıbet.

Resulullah (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde bu âkıbeti şu şekilde haber veriyor:


On kişiye [veya daha fazlasına] yöneticilik yapmış olan hiç kimse yoktur ki, kıyamet gününde elleri boynuna bağlı olarak getirilmesin. Sonra ya adaleti onu çözer veya zulmü onu helâk eder. (Darimî, Siyer: no. 72; Müsned, 2:159).


Bu hadis-i şerifi Bir Ayet Bir Hadis programının 34. bölümünde okuduk.

Yöneticilik, aslında bütün insanların omuzlarına yüklenmiş bir sorumluluk idi ve bunu Allah’ın Resulü bir başka hadis-i şerifinde şöyle haber veriyordu:


Hepiniz birer sorumlusunuz; hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. (Buharî, no. 893).


Bu durumda, Resulullahın yöneticiler hakkındaki uyarılarını, önce kendi nefsimizden başlamak üzere ciddî bir sorgulama vesilesi yapmamız gerektiği ortaya çıkıyordu.

Bu gerçeği göz önünde bulundurmak suretiyle, konumuz olan hadis-i şerifin ışığında şu tesbitleri yaptık:


  • Yöneticilik dünya hayatında her ne kadar itibarlı bir iş ise de, âhiret hayatı için çok büyük riskler taşıyan bir iştir.

  • Bu sebeptendir ki, Resulullah (s.a.v.) birçok hadis-i şerifinde insanları yöneticiliğin tehlikeleri hakkında ciddî şekilde uyarmıştır.

  • Diğer taraftan, kaçınılmaz bir şekilde, her bir insan bireyi çeşitli ölçeklerde bir yöneticilik sorumluluğuna sahip kılınmıştır. Bu dairelerin en dar olanı insanın kendi hayatı, en geniş olanı ise dünya çapında yetki ve sorumlulukların söz konusu olduğu küresel mevki ve makamlardır. 

  • Bunlardan her biri, kendisine ait alanlar ile ilgili olarak mutlak surette sorumlu tutulmuştur. Hesap Gününde her biri tek tek hesaba çekilecek ve kendisine tevdi edilmiş olan topluluğun hukukuna riayet edip etmediği, onlara hizmet etmek için çalışıp çalışmadığı, onları aldatıp aldatmadığı sorulacaktır.

  • Bu sorgu, bütün gizliliklerin açığa vurulacağı  bir günde (Tarık, 86:9), bütün delillerin en ince ayrıntısına kadar dosdoğru bir şekilde toplanıp da haşir meydanı ahalisinin gözleri önünde ortaya serildiği bir duruşma şeklinde gerçekleşecektir.

  • Yönetimine tevdi edilmiş kimseleri aldattığı ortaya çıkan kimseleri hesap gününde bekleyen bu utanç manzarasından başka, bir de hiç bir zaman yakasını bırakmayacak bir pişmanlık bekler ki, onu da Allah’ın Elçisi yoruma ihtiyaç bırakmayacak açıklıkla bize haber veriyor:

  • Allah'ın kendisine yönetimini tevdi ettiği bir topluluğu aldatmış olarak ölen hiçbir kul yoktur ki, Allah ona Cenneti haram kılmış olmasın. (Müslim, 142; Buharî, 7151).


Bir Ayet Bir Hadis programının 34’üncü bölümüne ait video kaydını şu adreste izleyebilirsiniz (Her hafta yayınlanmakta olan programla ilgili duyuruları vaktinde almak için https://www.youtube.com/@yazarumitsimsek adresine ücretsiz olarak abone olmayı unutmayınız): 

https://www.youtube.com/watch?v=3OmOYfb1cAY