Cezada cimri, ödülde cömert ol


Ödül ve ceza dağıtımında Allah’ın bir kanunu vardır:

Kötülüklerin bir çoğunu bağışlar, ceza verecekse sadece suçun miktarınca ceza verir. İyilikleri ise daima kat kat çoğaltarak ödüllendirir.

Bu İlâhî yasa, bize de iki yönlü bir ders verir:

Siz de Allahın kullarına karşı bağışlayıcı, iyilikte ise alabildiğine cömert olun.

Kurân-ı Kerimin bu konuyla ilgili âyetlerinden birisi, 34’üncü Bir Ayet Bir Hadis programının gündeminde idi:


Allah hiç kimseye zerre kadar olsun haksızlık etmez. İyiliği ise, zerre kadar bile olsa, kat kat arttırır, üstelik Kendi katından da pek büyük bir ödül verir.

Nisâ, 4:40


YouTube kanalımızdan gerçekleşen yayında, ilgili âyet ve hadislerin ışığındaki tespitlerimizi şu noktalarda özetledik:


  • Allah’ın kanunu, hiç kimseye hiçbir surette haksızlık etmemektir. Bu kanunun istisnası yoktur.

  • Bu, adaletin gereğidir. Adalet ise azalıp çoğalmaz; eksikliği her durumda zulüm olur.

  • İhsan / ödüllendirme ise böyle değildir; azalıp çoğalabilir.

  • Yüce Allah, amellerin karşılığını verirken, kötülüğü ya bütünüyle bağışlamak veya misliyle cezalandırmak, iyiliği ise her durumda arttırmak şeklinde muamele edeceğini bildirmiştir.

  • İnsanların bu durumdan çıkarabileceği pek çok ders vardır. Bunlardan birisi, belki de en önemlisi, bu İlâhî ilkeyi kendi hayatlarında uygulamaktır. Yani:

  • Uğradığı kötülüklere karşılık vermede haddi aşmamak, hattâ olabildiğince bağışlayıcı olmak.

  • Kur’ân ve Hadis bize tekrar tekrar Allah’ın bağışlayıcılığını hatırlatmış, aynı zamanda bizi de bağışlayıcı birer kul olmaya teşvik etmiştir.

  • Bu, bize Allah’ın iki türlü lütfudur; Allah bizi her iki lütfundan da nasiplendirmek ister.

  • Aslında bağışlanmaktan herkes hoşlanır. Bağışlamayı istemek ve bundan hoşlanmak ise, Kur’ân ve Sünnetin eğitimi ışığında insanlığın en üstün mertebelerine terakki etmiş ruhların harcıdır. Biz de Kur’ân’ı ve Hadisi böyle bir gelişime talip olarak okumalıyız.


Salı günleri 20:45’ten itibaren canlı olarak yayınlanmakta olan Bir Ayet Bir Hadis programının 34. bölümüne ait video kaydını bu adresten izleyebilirsiniz (programla ilgili duyuruları almak için https://www.youtube.com/yazarumitsimsek adresine abone olmayı unutmayınız): 

https://www.youtube.com/watch?v=3OmOYfb1cAY