İbrahim aleyhisselâmdan bütün zamanlara tevhid dersleri

   

En'am sûresinin 74. âyetini okuduğumuz 369. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı

    

Kur’an Buluşmalarının 369. bölümünde, İbrahim aleyhisselâmın Tevhid mücadelesini ve bu mücadelede kullandığı delil ve yöntemleri ele alan âyet kümesinin ilk âyetini okuduk.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Buluşmada okuduğumuz En’am sûresinin 74. âyeti şu mealde idi:

Bir zaman İbrahim babası Âzer’e “Sen gerçekten putları tanrı mı ediniyorsun?” demişti. “Ben seni de, kavmini de düpedüz sapıklıkta görüyorum.”

Bir peygamberin müşrik babası ile olan tartışması, birçok yönlerden dersler ve hikmetler içeren bir bahis teşkil ediyordu. Ve bu dersler, zamanımızın şartları altında düşünüldüğünde, bizi de hatâlardan koruyacak ve en doğru yola yönlendirecek ilkeleri bize öğretiyordu.

Konuyla ilgili diğer âyet ve hadislerin ışığında yaptığımız değerlendirmeleri şu noktalarda özetledik:

  • ·         Uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilen peygamberlerin tebliğlerine en yakınlarından başladıkları görülüyor. Peygamberimize de bu emredilmişti.
  • ·         İbrahim aleyhisselâm da kavminin içinde bulunduğu dalâlet karşısında sakındırma görevine en yakınından başlamış, bu görevini yerine getirirken son derece saygılı ve şefkatli bir dil kullanmış, ama hem mesajını net bir şekilde verirken hem de kendi duruşuğunu açıkça belli etmiştir.
  • ·         Ancak bütün gayretlerine rağmen kavminin İbrahim aleyhisselâma kulak vermediğini, bununla da kalmayıp ona açıkça düşmanlık ettiğini Kur’ân’ın beyanlarından anlıyoruz. Bütün bunlara rağmen İbrahim aleyhisselâm tebliğinden ve kavmine karşı hakikati çeşitli şekillerde açıklamaktan geri durmamıştır. Bu arada onun dilinin de gerek babasına, gerek kavmine karşı daha keskinleştiğini, ama hiçbir zaman hakaret, sövüp sayma, bağırıp çağırma şeklinde ciddiyetten uzak bir tavra bürünmediğini görüyoruz:
  • ·         Bu arada İbrahim aleyhisselâmın durumunu son derece zorlaştıran bir gerçek söz konusuydu: Kavmi gibi babasının da inkârda direttiği ve iman etmeyeceği artık belli olmuştu. Allah Tealâ ise Kendisine şirk koşan ve müşrik olarak ölen kimseleri bağışlamayacağını açıkça bildirmiş olduğu için, bu durumun, son derece şefkatli ve halim-selim bir yaratılışta olan İbrahim aleyhisselâmı fevkalâde üzdüğünde şüphe yoktu. Ancak Allah Teâlânın kanunu kesindi ve peygamber babası, evlâdı veya akrabası da olsa hiç kimseyi bu kanundan müstesna tutmayacağını Kur’an-ı Kerim en büyük peygamberlerinin üzerinden bütün insanlığa ders veriyordu.

19 Kasım Cumartesi sabahı gerçekleşen 369. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

 

Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah namazını takiben 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:30-8:30 arasında sunum ve 8:30-9:00 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.