Yazı serisi kitaplaştı*

“Kur’an ve Sünnet Işığında Risale-i Nur Hareketinin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı yazı serisi kitap olarak Akıl Fikir Yayınları arasında çıktı


Bir seneye yakın zamandır bu sitede yayınlanmakta olan “Kur’an ve Sünnet Işığında Risale-i Nur Hareketinin Dünü, Bugünü, Yarını” adlı yazı serisi kitap olarak yayınlandı.

“Kalem Yazmak Zorunda” adıyla Akıl Fikir Yayınları arasında çıkan kitap, Risale-i Nur okuyucularının genel olarak bugün takip etmekte oldukları çizgi ile Risale-i Nur’un mahiyet ve hedeflerinin birbiriyle uyum içinde olup olmadığını sorguluyor.

Bu sorgulama sırasında bazı temel sorular da ortaya çıkıyor:

Kur’ân ve Sünnet hayatımızın neresinde?

İnsanları Kur’ân’a yöneltmek için yazılan kitaplar nasıl Kur’ân’ın yerini aldı?

Kur’ân’ı anlamaktan korkutulan insanlar.

Hayalî şeyhler, hayalî üstadlar.

Mehdîlik ve siyaset sevdasının doğurduğu sonuçlar.

Öncelikler fıkhının ihmali ve doğurduğu sonuçlar.

Ve hayatî öneme sahip bir soru:

Risale-i Nur’dan bir “Kur’ân’a dönüş formülü” olarak nasıl yararlanılabilir?

***

23 bölüm ve 286 sayfadan meydana gelen eserin bölümleri ise şöyle:

1. Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın hakimiyet-i mutlakası

Bundan tam bir asır önce Bediüzzaman insanları Kur’ân’a yönelmeye çağırırken niçin İmam Malik’in Muvatta’ını örnek gösterdi?

2. Bediüzzaman’ı Risale-i Nur’a ulaştıran yol

Son derece yoğun bir sosyal hayat ile beraber, aynı yoğunluktaki uzun ve çetin inziva dönemleri, sonunda Mesnevî-i Nuriye meyvesini verdi. Bu, büyük maceranın başlangıcıydı.

3. Okunduğu zaman Kur’ân’ı gösteren şeffaf eserler

Bediüzzaman’ın Sebilürreşad’daki makalesinde dile getirdiği büyük arayış, en sonunda Risale-i Nur ile sonuçlandı. Risaleler hangi özellikleriyle Kur’ân’ı gösteriyor?

4. Eserlerde ve ilk talebelerin mektuplarında Kur’ân vurgusu

Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş münevver şahsiyetler için, Risalelerden herhangi birini okur okumaz ondaki Kur’an esintilerinin kokusunu almak ve doğrudan doğruya bu esintilerin kaynağına intikal etmek zor olmuyordu.

5. İlk nesillerin Kur’ân’a bakışına kısa bir bakış

Sahabenin Kur’ân’ı anlama konusundaki hassasiyeti o derecede idi ki, hafızlığa olan rağbetin bile buna engel olmasından endişe edebiliyorlardı.

6. Kur’ân’ı anlamada bir Sahabe formülü: Önce iman, sonra Kur’ân

Ashab-ı Kiramın Kur’ân’ı okuyacak olanlarda aradıkları şart, Risale-i Nur talebelerine hem bir müjde veriyor, hem de bir sorumluluk yüklüyor.                                                                                                                

7. Kur’ân’ı “anlamak” için okumak: her mü’minin önündeki görev

Kur’ân bütün insanlara gönderildiğine göre, insanların çoğunluğu onu başka dillerdeki tercümelerinden öğrenecek demektir. Ama Türkçe mealler söz konusu olunca hesap değişiyor!

8. Nasıl meal okuyalım: 1

Hepimiz Kur’ân’ı tefekkür ederek okumakla yükümlüyüz; bunun hiçbir istisnası yoktur. Kur’ân’ın ise her seviyeden insana sunacağı bir nasip vardır. O nasibi aramak ve arttırmak için nelere dikkat etmeliyiz?

9. Nasıl meal okuyalım: 2

Kur’ân meâli okumayı hayatımızın en heyecan verici faaliyeti haline getirmeye ve ondan istifademizi arttırmaya yönelik bazı tavsiyeler.

10. Bir Kur’ân okuma rehberi olarak Risale-i Nur

Bediüzzaman Said Nursî, eserlerinde bize Kur’ân okumayı öğretiyor, Kur’ân’ı yaşanan bir hayata dönüştüren yolları gösteriyor.

11. Bu eserler böyle mi okunmalı?

Mukallitlerin hatâsı yüzünden Kur’ân’ın “tilâvetiyle teberrük olunan bir mübarek” halini aldığından yakınan Bediüzzaman’ın eserlerinden Kur’ân’a intikal etmekte zamanımız insanlarının problemi var.

12. Hayalî Ziyaeddin’den Hayalî Bediüzzaman’a gelişimizin kısa bir hikâyesi

Büyük insanları sakat telâkkilerle insan-üstü mertebelere taşıyan gelenek, Bediüzzaman Said Nursî’yi nasıl bir kimliğe büründürdü?

13. Risale-i Nur beşer kelâmıdır

İlham ile vahiy arasındaki keskin çizginin ihmal edilmesi, Risale-i Nur’un mahiyeti hakkında bazı yanlış ve tehlikeli inanışların yaygınlaşmasına yol açtı. Çözüm ise her zamanki çözüm: Kur’ân ve Sünnet.

14. “Vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlar

Risale-i Nur’un en muhteşem Tevhid bahislerinden biri, Bediüzzaman’a iftira atmak pahasına, Risale-i Nur’a “vahiy işlevinde bir ilham” statüsü vermek için nasıl çarpıtılır?

15. Mehdîlik sevdası ve Risale-i Nur’a maliyeti

FETÖ gibi bir tedhiş örgütünün mehdiyet kılığına bürünerek bu kadar geniş kitleleri aldatmasına zemin hazırlayan zihniyet değişmedi, yön değiştirmek suretiyle yine kitleleri uyutmaya devam ediyor.

16. Tek kitaplı olmanın dayanılmaz cazibesi ve sonuçları

“Risale-i Nur’dan başka kitap okumak caiz mi, değil mi?” tartışması bunca yıl sonra niçin hâlâ güncelliğini koruyabiliyor?

17. Risale-i Nur cemaatleri FETÖ fitnesinin muhasebesini yapmak zorunda

FETÖ, Risale-i Nur cemaatleri içinde yuvalanıp gelişmiş büyük bir tedhiş örgütüydü. Bu durum cemaatlerimizi ayrıntılı bir muhasebe yükümlülüğüyle karşı karşıya getiriyor.

18. Risale-i Nur cemaatlerinin en çetin imtihan alanı: siyaset

Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınan Bediüzzaman Said Nursî’nin yolunu takip eden Risale-i Nur talebeleri, onun siyasetle ilgili uyarılarına ne kadar kulak veriyor?

19. İman hizmeti koruyucu içermemeli

Risale-i Nur’un iman hizmeti, koruma-kollama bahanesiyle sürekli olarak düşman ve düşmanlık üreten kavgacı ruhlarla başarılabilecek bir iş değildir.

20. “Nev’in enaniyeti” ve Risale-i Nur cemaatlerine maliyeti

Övünme alışkanlığı, Risale-i Nur talebelerini, eserleri anlamaktan, yaşamaktan ve iman hakikatlerine muhtaç kitlelere ulaştırmaktan uzaklaştırıyor.

21. Risale-i Nur ile Allah’ı tanımak: bir Kur’ân’a dönüş örneği

Risale-i Nur’un başta Allah’a iman olmak üzere iman hakikatlerini açıklamakta takip ettiği yöntem ve üslûp, kaynağını tamamen Kur’ân-ı Kerimden alıyor.

22. Bütün problemlerin altında yatan sebep: usulsüzlük

Risale-i Nur cemaatlerini, usule ve şûrâ ilkesine riayetsizlik sebebiyle girdikleri çıkmazda yeni maceralar bekliyor.

23. Siyaseti bırak, Kur’ân’a dön, şûrâya sarıl

Risale-i Nur cemaatlerinin âkıbeti, bu üç ilkeyi ciddiyetle uygulamalarına bağlı.


Kalem Yazmak Zorunda adlı eseri buradan temin edebilirsiniz:https://www.akilfikiryayinlari.com/kalem-yazmak-zorunda