"Risale-i Nur talebelerini Kur'an ve Sünnet bağlar"

Mutlak vekil konusunda son zamanlarda hararetlenen tartışmaların, Risale-i Nur talebeleri tarafından hazırlanan ve yurt içinde ve dışında çok geniş kitleler tarafından takip edilen bir internet sitesinde yıllarca önce Kur’an ve Sünnet ışığında açıklanmış bulunduğu ortaya çıktı.

Risale-i Nur ile ilgili soruların cevaplandırıldığı sorularlarisale.com sitesinde yer alan açıklamada, “herkesin Kur’an, sünnet ve icmâ mizanına tabi olduğu” hatırlatılıyor ve ancak şeriata uygun hareket edenlere itaat edileceği belirtildikten sonra “Risale-i Nur mesleğinde işler ortak aklı temsil eden meşveretle halledilir” deniyor.

“Mutlak vekil kavramını izah eder misiniz, mutlak vekilin her dediğini yapmak veya yapma dediğini yapmamak mı gerekir? Böyle olursa şahsa değil, kitaba bağlılık esası sarsılmaz mı?” şeklindeki bir okuyucu sorusuna sorularlarisale.com sitesinde verilen 30 Kasım 2015 tarihli cevap aynen şöyle:

“Mutlak vekilin her dediğini yapmak veya yapma dediğini yapmamak” ifadesi ne akla ne mantığa ne de dini değerlere uymuyor. Mutlak otorite ancak Allah ve Resulüdür bunun dışında kalanların hepsi Allah ve Resulüne tabidir. Yani ister siyasi erk olsun ister ulema sınıfı olsun ister şeyh ya da ağabey olsun her zümre Kur’an, sünnet ve icma mizanına tabidir. Şayet bu zümreler mizana (şeriata) uygun hareket ediyorlar ise onlara uyulur, etmiyorlar ise itaat edilmezler.

Risale-i Nur mesleğinde işler ortak aklı temsil eden meşveret ile halledilir. Birisinin veya birilerinin mutlak bir otorite sahibi olması mümkün değildir.

Üstadımızın “mutlak vekil” ifadesi, Risale-i Nur’un basım ve neşir işleri ile ilgilidir; yoksa tarikatta olduğu gibi bir otoriter şeyh manası ifade edilmiyor. Nur talebesinin meslek anlamında iki şaşmaz rehberi vardır; birisi Risale-i Nur, diğeri ise ortak aklı temsil eden meşverettir.

Söz konusu cevabın yayınlandığı site, yıllardır Risale-i Nur ile ilgili soruları ehliyetli kişilere inceleterek cevaplandırıyor. Gerek sorularlarisale.com sitesi, gerekse aynı grup tarafından hazırlanan sorularlaislamiyet.com sitesi, bünyesindeki geniş ilmî kadroların birikimlerini objektif bir şekilde okuyucuların hizmetine sunuyor ve gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında çok geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. 10 Nisan itibarıyla Sorularla Risale sitesinin Alexa rakamları (yurt içi ve dünya olmak üzere) 1745 ve 78.181; Sorularla İslâmiyet sitesinin ise 536 ve 24.728 idi.

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP NE DEDİ?

Bu arada, Bediüzzaman Said Nursî’nin en yakın talebe ve hizmetkârlarından Zübeyir Gündüzalp’e atfedilen “Ben Üstadın vekiliyim, şuyum, buyum, bundan sonra beni dinleyiniz diye bir söz benden duyarsanız Dr. Macit ile Dr. Mehmet Akay’a vasiyet ettim. Bir iğne vurun, öldürün.. katil olmazsınız. Hakkımı helal ediyorum” şeklindeki sözleri nakleden Ahmet Emin Dernekli kendi Facebook hesabından bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dernekli’nin Zübeyir Gündüzalp ile ilgili hatırası, yıllarca önce,  mutlak vekil tartışmalarının henüz gündemde olmadığı bir zamanda yayınlanmıştı. https://www.facebook.com/100002145366276/posts/2850817531666398/ adresinde yer alan açıklamasında bu sözleri doğrulayan Dernekli, Zübeyir Gündüzalp’in bunu “Üstadı değil de beni dinleyin diyecek olursam” mânâsında söylediği şeklinde yorumladı.

Diğer taraftan, Zübeyir Gündüzalp’in bu hatırada adları geçen Dr. Mehmet Akay ile Dr. Macit Türkmenoğlu’na bu sözleri söylediği sırada olayın şahidi olan Ahmet Tanyel, Gündüzalp’in “vekil” yerine “has talebe” tabirini kullandığını belirtiyor. Tanyel’in hatırası şöyle:

“Zübeyir ağabey rahatsızdı. Onu kliniğe yatırmak isteyen Dr. Mehmet Akay ile Dr. Macit Türkmenoğlu, Tevruz apartmanına geldiler. Zübeyir ağabey ise bunu kabul etmedi ve ‘Ben Risale-i Nur’un kara sevdalısı olmuşum; bunun tedavisi var mı?’ dedi. Sonra da şöyle devam etti:

“ ‘Eğer benden “Ben Bediüzzaman’ın has talebesiyim gibi birşey işitirseniz, bir iğne yapıp beni âhirete gönderirsiniz. Hakkımı helâl ediyorum.”

CEYLÂN ÇALIŞKAN’IN VEKİLLİĞİ

Konuyla ilgili bir başka hatıra da, Bediüzzaman’ın yakın talebe ve hizmetkârlarından Ceylân Çalışkan ile ilgili olarak Risale Haber sitesinde yer alıyor.

https://www.risalehaber.com/ceylan-caliskan-agabeyi-rahmetle-aniyoruz-189052h.htm adresinden erişebileceğiniz hatırada, genç yaşta bir trafik kazasında vefat eden Ceylân Çalışkan’ın üzerinden Bediüzzaman Said Nursî’nin elyazısı ve imzası ile “Ceylan benim vekilimdir. Nur’a ait işleri benim hesabıma yapar” yazılı bir pusulanın çıktığı, ancak o güne kadar böyle bir nottan hiç kimsenin haberdar olmadığı bildiriliyor.