Var olan her şey bu emri dinledi

Âl-i İmrân sûresinin 47’nci âyeti üzerinde yaptığımız sohbetlerin üçüncüsünü geçtiğimiz hafta tamamladık.

Kur’an Buluşmalarının 148’incisi olan bu derste ağırlıklı konularımız “kazâ” ve “tekvin” kavramları idi.

Yüce Allah, bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, ona “Ol” der; o da oluverir.

“Olmayan şeye nasıl ‘Ol’ denir?” diye sorulacak olursa:

Allah için “olmayan şey” yoktur.

Mevcut olmayan şey de Allah’ın ezelî ilminde bir “vücud-u ilmî”ye mazhardır.

Çünkü Allah, yaratacağı şeyin geçireceği bütün halleri bütün incelikleriyle bilir.

İşte Allah, ezelî ilmindeki şeye “Ol” dediğinde, o şey de Allah’ın takdir ettiği bir şekilde var oluverir.

Kur’ân-ı Kerim’de birçok defalar çeşitli vesilelerle bize hatırlatılan bu gerçeği, 148. Kur’an Buluşmasında bazı şemaların da yardımıyla inceledik.

Bu bölümün video kaydını Erdemli Hayat’ın https://www.youtube.com/channel/UC0Lk_fH45SkCr35I34PsoBw adresindeki YouTube sayfasında izleyebilirsiniz.