İnsanlığın ilim öncüleri: Peygamberler

Kur’an Buluşmalarının 149. bölümünde, İsa aleyhisselâm’ın mucizeleriyle ilgili Âl-i İmrân sûresinin 48-50. âyetlerini okurken, peygamberlerin insanlığa ilimde de öncü olduklarını gösteren bilgiler ağırlıklı konumuzu teşkil etti.

Yüce Allah, İsa aleyhisselâm’a bahşettiği üstün özellikleri sayarken, ilk maddede ona “okuma-yazma öğrettiğini” hatırlatıyordu. İsa aleyhisselâm’da çok parlak bir mucize olarak ortaya çıkan bu özellik, bize bütün peygamberlerin insanlığa ilim ve irfanda önderlik ettiği gerçeğine getirdi. Tabii, bu gerçek, Âhirzaman Peygamberinde de çok aşikâr bir şekilde görülecek, hattâ onun getirdiği dinin en önemli özelliğini teşkil edecekti. Çünkü ona verilen Kitabın ilk olarak inen âyetleri okuma ve yazmadan bahsediyor, yine ilk sıralarda inen sûrelerden bir başkası da “kaleme ve yazdıklarına” yemin ederek başlıyordu.

Muhammed Hamidullah merhumun yaptığı bazı tesbitleri hatırladık. Bu tesbitler, özellikle Medine döneminde Müslümanların hummâlı bir okuma-yazma ve ilim öğrenme seferberliğine girişmiş olduğunu çarpıcı örneklerle gösteriyordu.

İsa aleyhisselâm’ın mucizeleri arasında, çamurdan bir kuş sureti yapıp üflemesi ve o suretin canlı bir kuş olması da vardı. Bu mucizede İsa aleyhisselâm’ın payına düşen kısım çamurdan bir suret yapıp üflemekten ibaretti. Oysa ortaya çıkan, canlı bir kuş idi. Bu durumu sebepler açısından incelediğimizde, şu sonuçla karşılaştık:

Biz kuşların yumurtadan canlı olarak çıktığını görürüz. Oysa yumurtada can yoktur. Yumurta bir sebeptir, kuş müsebbebdir, kuşu yaratan müsebbib ise Allah Teâlâ’dır.

Bu tesbit ise bizi şu sonuca getirdi:

Peygamber mucizeleri, alışılagelmiş sebep-müsebbep münasebetlerinin dışında cereyan eder.

Allah her zaman kuşları yumurtadan yaratırken bu sefer çamurdan ve İsa aleyhisselâm’ın nefesinden yaratmıştır.

Bu incelemelerimiz sırasında, İsa aleyhisselâm’ın hastaları tedavi ederken okuduğu rivayet edilen çok güzel bir duayı da öğrenmiş olduk.