Peygamber aşıklarına Ramazan armağanı

   

M. Yaşar Kandemir Hocanın ümmete Ramazan armağanı yeni bir kitap oldu.

İzinden Gitmek İçin: Hadisleriyle Peygamberimiz adını taşıyan eserde, Peygamberimizin günlük hayatı otuz ayrı bölümde 192 ayrı olay üzerinden anlatılıyor.

Tahlil Yayınları arasında yayınlanan eserin bölümleri şöyle:

 • Efendimizin Güzel Ahlâkı

 • Doğru Sözlü ve Dürüst Oluşu

 • Güvenilir Kişiliği

 • Adaleti

 • Hataları Bağışlaması

 • Şefkati ve Merhameti

 • Sabrı

 • Zühdü (Dünyevîliğe Direnişi)

 • Tevazuu ve Hilmi

 • Cömertliği

 • Başkasını Kendine Tercih Etmesi (Îsarı)

 • Cesareti ve Yiğitliği

 • Vefa Duygusu, Sözünde Durması

 • Üstün Hayâ Duygusu

 • Tebessümü

 • Gazabı

 • İhtiyatlı Oluşu

 • Şakaları ve Lâtifeleri

 • Ashabına ve Ümmetine Sevgisi

 • İyiliğe İyilikle Karşılık Vermesi

 • Sağ Tarafa Önem Vermesi

 • Yiyip İçmesi

 • Giyim Kuşamı

 • Uykusu

 • Hanımlarıyla Geçimi

 • Hediye Kabul Etmesi

 • Allah Teâlâ’nın Onu Koruması

 • Bereketi

 • Allah Teâlâ’nın Ona İleride Olacak Şeyleri Bildirmesi

 • Davasına İnancı

 • Sahabenin Peygamber Sevgisi


Mehmet Yaşar Kandemir Hoca, eserin takdiminde, bizim de gönülden âmin dediğimiz şu temennilerde bulunuyor:


İnşallah bu hadisleri okudukça Efendimizi daha çok tanıyacağız.

Onu tanıdıkça duygulanacağız.

Böylece gönlümüzdeki Peygamber muhabbetini büyüteceğiz.

Eğer bu kitap,

Hadis-i  şeriflere ilgiyi arttırırsa,

Evlerde ailece hadis okuma âdetini yaygınlaştırırsa,

Ve gözleri Peygamber hasretiyle nemlendirirse hedefine ulaşmış sayılır.

Her zaman duanızı bekleyen kardeşiniz

-- Mehmet Yaşar Kandemir


Eseri incelemek ve ısmarlamak için aşağıdaki resmin üzerini tıklayınız: