Mü'minin ağzına kötü söz yakışmaz

  
  

UTESAV’ın Kur’an Buluşmalarında geçtiğimiz haftanın gündemi, müşriklerin ilâhlarına sövmeyi yasaklayan En’am sûresinin şu mealdeki 108. âyeti idi:

Allah’tan başkasına tapanlara / Allah’tan başka yalvardıkları ilâhlarına sövmeyin ki, onlar da bilgisizce hadlerini aşıp Allah’a sövmesinler. Biz her millete işlerini böyle hoş göstermişizdir. Sonunda hepsinin dönüşü Rablerinin huzurunadır; O da yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.

Âyet-i kerime ile ilgili müzakerelerimizde, önce genel olarak sövme ve çirkin konuşma ile ilgili âyet ve hadisler üzerinde durduk, sonra da başka inançlarda olanlara ve onların kutsal değerlerine yönelik kötü söz ve sövmelerin kesin olarak yasaklanmış bulunduğunu gördük.

Müzakerelerimizde öne çıkan noktaları da şu şekilde özetledik:

Esas itibarıyla sövmek bir Müslümanın ağzına yakışan bir şey değildir. Başkalarının ilâhlarına / dinlerine sövmek de zaten Müslümandan beklenmez.

Sataşma halinde dahi sövmek, kötü söze kötü sözle karşılık vermek hoş görülmemiştir.

Mübah olan konularda, bir hayır eğer hayra yol açacaksa hayır, şerre yol açacaksa şer olarak değerlendirilmiştir. Meselâ usulüne uygun, hikmetli bir şekilde yapılmayan ve muhatabında itaatten çok isyan sonucunu vermesi beklenen bir tebliğ ile hayırlı bir iş yapılmış olmaz.

Sövmeye ihtiyaç olmadığı gibi, sövmekte bir fazilet de yoktur. Bilâkis, tebliğde, hattâ savaşta bile karşı tarafın şeref ve haysiyetlerini rencide etmek de yoktur; bunun bir faydası olmadığı gibi, ileride hatâsını anlayarak ıslah olması muhtemel olanlara dönüş kapısını kapatma tehlikesi de mevcuttur.

Bu durum karşısında, medya ve sosyal medya başta olmak üzere her türlü alanda İslâm ve iman namına yazılıp söylenenleri gerek üslûp, gerek içerik yönüyle ciddî bir muhasebeden geçirmenin farz olduğunda şüphe yoktur.

En’am sûresinin 108. âyetini okuduğumuz 388. Kur’an Buluşmasının video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

Ramazan müddetince Kur’an Buluşmaları yine https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden, aynı günde (Cumartesi), saat 18:00-18:45 arasında canlı olarak izlenebilecek.