Kur'an ışığında göz mucizesi

   
En'am sûresinin göz mucizesiyle ilgili 103. âyetini okuduğumuz 384. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı

UTESAV’ın Kur’an Buluşmalarında 384. bölümün konusu, göz ve görme mucizesi ile Esmâ-i Hüsnâdan Lâtif ve Habîr isimlerinin bu mucize ışığında görünen parlak tecellîleri idi.

4 Mart Cumartesi günü internet üzerinden canlı olarak yayınlanan Buluşmada, En’am sûresinin şu mealdeki 103. âyetini okuduk.

Gözler Onu göremez; fakat O gözleri görür.  O Lâtif ve Habîr’dir.

Bu âyet-i kerimenin ışığında etrafımızdaki âlemi incelediğimiz zaman göz ve görme mucizesinin nasıl yaratıldığı ve yüz binlerce canlı arasında her birine en uygun bir şekilde nasıl takdir edildiği konusu apaçık bir mucize olarak karşımızda belirdi.

Konu ile ilgili olarak yaptığımız tesbitlerde şu noktalar on plana çıktı:

  • ·         Gece semasını siyah bir tuval olarak kullanıp üzerinde ışıl ışıl yıldızlarla rengârenk nakışlar işlemek,
  • ·         dünya atmosferi üzerinde her an değişen ve renkten renge giren fecir ve gurup manzaraları çizmek;
  • ·         günün ve mevsimlerin muhtelif zamanlarının farklı güzelliklerini ayrı ayrı tablolar halinde gören gözlerin önüne sermek,
  • ·         dünyanın karalarında, denizlerinde ve havalarında yayılmış yüz binlerce hayvan türünün her birine kendi görev ve ihtiyaçlarına uygun şekilde gözler ve görme alanları takdir etmek,
  • ·         ancak bütün gözleri ve gördüklerini gören bir Yaratıcıya mahsus olan işlerdendir.

Görme ve göz mucizesinin canlılar dünyasındaki tecellîlerine göz attıktan sonra, âyet-i kerimenin sonunda geçen Esmâ-i Hüsnâdan Lâtif ve Habîr isimleri üzerinde durduk ve bu isimlerin üzerimizde ve etrafımızdaki âlemde bize sundukları lütufları hatırlamaya çalıştık.

En’am sûresinin 103. âyetini okuduğumuz 384. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

   

  

UTESAV’ın Kur’an Buluşmaları normal zamanlarda Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah namazını takiben 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:30-8:30 arasında sunum ve 8:30-9:00 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.