Hz. İbrahim'den bütün mü'minlere bir cesaret dersi
  

En'am suresinin 80-81. âyetlerini okuduğumuz 372. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı

   

Kur’ân-ı Kerimin mü’minlere örnek alınacak kişi olarak gösterdiği Hz. İbrahim’in kavmiyle olan tartışması ve onlara verdiği cesaret dersi, 372. Kur’an Buluşmasının gündeminde idi.

10 Aralık Cumartesi sabahı UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın genel merkezinde gerçekleşen Buluşmada, En’âm sûresinin şu mealdeki 80-81. âyetlerini okuduk:

Kavmi onunla tartıştı. O ise dedi ki: Siz benimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Halbuki O beni doğru yola iletmiştir. Ben sizin Ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabbim dilemedikçe kimse birşey yapamaz. Rabbimin ilmi herşeyi kuşatmıştır. Hiç ibret almaz mısınız?

Haklarında Allah’ın hiçbir delil indirmediği şeyleri siz Ona ortak koşmaktan korkmazken, ben mi sizin ortak koştuğunuz şeylerden korkacakmışım? Korkudan emin olmaya bu iki taraftan hangisi lâyıktır? Biliyorsanız söyleyin.

Kur’an ve konuyla ilgili hadislerin ışığında yaptığımız değerlendirmede başlıca şu tesbitlere ulaştık:

·         Diğer peygamberlerin kavimleri gibi, İbrahim aleyhisselâmın kavmi de Allah’ın varlığını inkâr eden bir kavim değildi. Onlar Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber ona ortak koşan kimselerdi. Bu âyetin devamındaki ifadelerden anlaşıldığına göre, Allah’a ortak koştukları şeylerle İbrahim aleyhisselâmı korkutmaya çalışmış olmalılar.

·         İmanın önemli bir esası da, kâinatta var olan her şey gibi hayır ve şerrin de Allah’ın takdiri ve yaratmasıyla var olduğuna kesin olarak inanmaktır.

·         Hayır ve şer bütünüyle Allah’ın yaratmasıyla var olduğu için, Allah’ın izni olmaksızın hiçbir iyilik veya kötülüğün kula isabet etmesi mümkün değildir.

·         Takvâ sahiplerinin önemli özelliği, birçok âyet-i kerimede, Allah’tan korkuları olarak sayılmıştır. Ondan hiçbir şey saklanmaz; Onun azabı da başkasının azabına benzemez; hele şirk sebebiyle hak edilmiş bir azap olursa hiçbir zaman son bulmaz.

·         Allah’tan başka bu dünya hayatında zahirî güç sahibi olanlardan gelecek tehlikeler ise gelip geçicidir ve en fazla bu fani hayata mal olur. Ayrıca o da başa gelecekse yine Allah’ın izniyle gelir. Varlık âleminde Allah’a rağmen cereyan edebilecek hiçbir şey yoktur.

·         İnsana hayatını korumak için verilmiş olan korku duygusu, aklın hakimiyeti altında kullanılmazsa, küçük bir tehlikeden kaçarken insanı çok daha büyük tehlikeye atacak hal alabilir. Peygamber kıssalarının en önemli mesajlarından biri de budur. Bu kıssalarda peygamberlerin devirlerinde hakim olan zihniyetle çatıştıkları, tehdit edildikleri, eziyete uğradıkları, sabır ve sebatla yollarına devam ettikleri anlatılır ve sonunda kimlerin kurtuluşa erip kimlerin hüsrana düştükleri açıkça ortaya konur. Bu kıssalar akıl, hikmet ve hidayet kıssaları olduğu gibi,  aynı zamanda şecaat, kahramanlık, cesaret kıssalarıdır.  Çünkü onların hepsi şiddetli muhalefetle karşılaşmış, hepsi tehditlere muhatap olmuş, hepsi de zor şartlar altında Allah’ın kendilerine tevdi ettiği tebliğ ve irşad görevini, hem de hiçbir aşırılığa kaçmaksızın yerine getirmiştir.

·         Aslında İbrahim aleyhisselâm korkusuz bir beşer değildi. Allah bütün insanlara verdiği korku hissinden ona da bir nasip vermişti. O, sadece, kimden korkulması gerektiğini biliyordu. Kur’ân, onun çok iyi bildiği şeyi bize de öğretiyor.

İbrahim aleyhisselâmın mü’minlere her türlü şart altında cesaret aşılayan dersini ihtiva eden 372. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını bu bağlantıdan izleyebilirsiniz:


Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah namazını takiben 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:40-8:40 arasında sunum ve 8:40-9:10 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.