Duanın hayatımızdaki yerine Kur'an ve Hadis ışığında bir bakış

    
 En'am sûresinin 63-66. âyetlerini okuduğumuz 363. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı
   

Kur’an Buluşmalarının 363. bölümünde ağırlıklı konumuz Kur’ân ile irtibat ve dua idi.

UTESAV organizasyonuyla 8 Ekim Cumartesi sabahı düzenlenen Buluşmada En’am sûresinin şu mealdeki 63-64. âyetlerini okuduk:

De ki: Karanın ve denizin karanlıklarından sizi kurtaran kimdir? Siz yalvarır, yakarır, gizlice Ona dua eder ve “Bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız” dersiniz.

De ki: Sizi ondan da, başka her türlü sıkıntıdan da Allah kurtarıyor, ama siz yine Ona ortak koşuyorsunuz.

Konu ile ilgili âyet ve hadislerin ışığında yaptığımız değerlendirmelerde, sıkıntıya düştükleri zaman inkârcıları bile imana getiren dua gerçeğinin bizim hayatımızdaki yerini sorguladık ve özetle şu tesbitleri yaptık:

  • ·         İnkârcıların gizlice yaptıkları bu duayı Kur’ân’ın nakletmesi, hem en gizli duaları dahi Allah’ın işittiğine, hem de inkârcıların dahi böyle anlarda bu gerçeğe iman ettiğine işaret etmektedir.
  • ·         Bu, aynı zamanda, insanın fıtratıyla da çok yakından alâkalı bir gerçektir. İnsanın kendisi her ne kadar bunu itiraf etmekten kaçınsa da, onun yaratılışı böyle anlarda bütün engelleri aşarak apaçık şekilde kendisini göstermekte ve bütün sebeplerin iflâs ettiği bir anda yegâne güvenilecek merci olarak Rabbini tanıdığını göstermektedir.
  • ·         Dua, hayatın en önemli gerçeğidir. Her bir kul, Âlemlerin Rabbi ile her zaman, her yerde, her konuda, her dileğinde doğrudan doğruya irtibat kurabilir, elini açtığı anda Ona ulaşabilir, her arzusunu Ona arz edebilir, her müracaatı da Âlemlerin Rabbi tarafından önemle dinlenir, dikkate alınır ve cevaplanır.
  • ·         Kur’ân’ı okumanın asıl anlam ve önemi, Allah ile irtibatını canlı tutmak ve sürekli şekilde geliştirmektir. Onun bu özelliği bütün âyetlerinde belirgin olmakla birlikte, dua ile ilgili âyetlerde daha da canlı ve özendirici bir şekilde kendisini gösterir. Onun için, bu âyetleri uzun uzadıya tefekkür ederek ve onların ışığında kendi hayatımızı bir nevi bakıma alarak değerlendirmekte fayda vardır. Meselâ bu âyetler, bir taraftan inkâr ehlinin nasıl bir fırsatı kendi elleriyle heba ettiklerini apaçık gösterirken, aynı zamanda bizi de, dua ile ilişkilerimizi Kur’an ve Sünnet ışığında sık sık gözden geçirmeye sevk etmelidir.

En’âm sûresinin 63-64. âyetlerini okuduğumuz 363. Kur’an Buluşmasının bütününe ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:


Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:30-8:30 arasında sunum ve 8:30-9:00 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.