Kur'an ile ilişkilerimize çekidüzen verme zamanı

 


Ramazan dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz 347. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı
***

Ramazan’ın ilk günü ve ilk programı olması dolayısıyla, 347. Kur’an Buluşmasını, Kur’ân-ı Kerim ile münasebetlerimize ayırdık.

Bu Ramazan’ın Kur’an okumalarımızda ve okuduklarımızı hayatımıza yansıtmakta bir dönüm noktası olması dileğiyle, birtakım tesbitler yaptık.

Ayrıntı ve açıklamalarını aşağıda vereceğimiz video bağlantısından izleyebileceğiniz bu tesbitlerin başlıcaları şu şekilde idi:

 • ·         Her birimiz, Âlemlerin Rabbi tarafından insanlara hitaben indirilmiş bulunan Kur’ân-ı Kerimin doğrudan doğruya muhatabıyız. Bu hitabı ciddîye almalıyız. Hattâ, hayatımızın en önemli meselesi olacak şekilde ciddîye almalıyız.
 • ·         Mübarek gün ve geceler ile Ramazan’lar gibi ömrümüzün kilometre taşları, Kur’ân ile münasebetlerimizin revizyon ve tazelenme zamanları olsun.
 • ·         Her Ramazan ve Ramazan’ın her günü, Kur’ân’ın semâsından bizim dünyamıza yeni birşeylerin indiği ve dünyamızı değiştirdiği bir ay / bir gün olsun.
 • ·         Kur’an çalışmalarını ciddîye alalım. Günlük hayatımızın bir parçası olsun. Günün en garantili bir zamanında ona yer ayıralım. Bu zamanın azlığından veya çokluğundan daha önemli olan, devamlılıktır, bu okumaların hayatımıza yansımalarıdır. Bu konuda bazı pratik çözüm önerilerini şöyle sıralayabiliriz:
 • ·         Defter tutun. Bunu hergün yapabilirseniz, o gün hayatınıza Kur’an’dan ne indiğini, neyi değiştirdiğini, nasıl bir tesir bıraktığını, ilh. yazmayı âdet edinirseniz çok faydasını görürsünüz. Yıllar sonra bile bu notlara baktığınızda çok istifade ettiğinizi göreceksiniz.
 • ·         Öğrendiğiniz şeyleri başkalarıyla paylaşın, sohbetlerinizde konu edinin. Böylece edindiğiniz bilginin hafızanıza iyice yerleşmesine yardım etmiş olursunuz.
 • ·         Kıssalar üzerinde önemle durun, onlardan dersler çıkarmaya çalışın. Kur’ân’ın en önemli mesajları kıssalardadır. Ancak âyet ve sahih hadislerde yer almayan ayrıntıların peşine düşmeyin; bunlar sizi kıssanın ruhundan ve maksadından uzaklaştırır.
 • ·         Okurken aklınıza gelen ve o anda cevabını bulamadığınız soruları da mutlaka kaydedin. Bunlardan birçoğu, Kur’ân’ı okudukça cevabını bulacaktır. Bulamadıklarımızı ise bilenlerden sorarsınız.
 • ·         Kur’an’dan hüküm çıkarmak uzmanlık işidir. Kur’ân’ı öğüt almak için okumak ise herkesin görevidir. Ahkâm âyetlerinin de bilhassa sonlarına dikkat ettiğiniz zaman, o kısımların hepimize birden çok önemli şeyler söylediğini göreceksiniz.
 • ·         Âyetleri kendi bütünlüğü içinde düşünün. Maksattan uzaklaşacak şekilde ayrıntılarına dalmayın.
  • ·         Hz. Peygamberin yaptığı tefsir, müteahhirûn indinde maruf olan tefsir demek değildir. . . . Onun tefsiri, ahkâmı beyan, mekârim-i ahlâkı şerh ve ona teşviktir.  Onun tefsirde takip ettiği yol âyetteki kelime mânâlarını değil, âyetin bütün olarak mânâsını öğretmekti. . . .
 • ·         Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 1:61
 • ·         Hadisle / Sünnetle irtibatınızı sıklaştırın. Zaten Kur’an-ı Kerim de pek çok âyetinde bizi Allah’ın Elçisine, onun söz ve fiilleriyle bize öğrettiği derslere yönlendirmektedir. Bu suretle Kur’an ve Sünnet beraberce bizim hayatımızda herşeyin üzerinde bir mevki almış olur.
 • ·         Ne yaparsak yapalım, Ramazan’a girdiğimiz gibi ondan çıkmayalım, Kur’ân’dan ve Sünnetten nasibimizi arttırmış olarak çıkalım ve ondan sonra da bu tekâmül süreci hayatımızın bir parçası olsun, bizi her zaman yenilemeye devam etsin.

347’nci Kur’an Buluşmasının video kaydı:

https://youtu.be/8RMdtJki8es

UTESAV organizasyonuyla düzenlenmekte olan Kur’an Buluşmalarının bu bölümü, Ramazan ayına girmiş olmamız sebebiyle, 18:00-18:45 arasında yayınlanacak. Adresimiz ise her zamanki gibi, YouTube’un Erdemli Hayat sayfası: https://www.youtube.com/erdemlihayat