Artıları ve eksileriyle dünya hayatıDünya hayatı ile ilgili uyarılar içeren En'âm sûresinin 32. âyetini okuduğumuz 349. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı


Geçtiğimiz Cumartesi günü yayınlanan 349. Kur’an Buluşmasında dünya hayatıyla ilgili değerlendirmeler gündemimizdeydi.

Buluşmada, En’âm sûresinin şu mealdeki 32. âyetini okuduk.

Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka nedir? Âhiret yurdu ise, takvâ sahipleri için daha hayırlıdır. Bu kadarını akıl edemiyor musunuz?

Bu mealdeki uyarılar daha başka birçok âyette de tekrarlanıyordu. Buna mukabil, dikkatlerimizi dünya nimetlerine çeviren, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin bizim hizmetimize sunulduğunu bildiren ve bütün bu nimetler üzerinde bizi tefekküre sevk eden pek çok âyet daha vardı.

Her iki yöndeki âyetleri de inceleyerek yaptığımız değerlendirmelerde özetle şu sonuçlara vardık:

·         Dünya bir cihetten tamamen değersiz bir oyun ve oyalanma, bir cihetten de çok değerli bir hazine anahtarıdır.

·         Değersizdir, çünkü yok olup gidicidir.

·         Değerlidir, çünkü ebedî hayat burada kazanılacaktır.

·         Bu hayat ise, inişli, çıkışlı, sürekli tesirler altında akıp giden bir hayattır. Bu tesirler ve iniş-çıkışlar karşısında dengeyi sağlıklı sınırlar içinde korumak ise bizim duyarlılık ve çabalarımıza bağlıdır. Bu bakımdan Kur’ân’ın mükerrer uyarılarını ciddîye almak gerekir.

·         Son olarak şunu da unutmayalım:

·         Dünya hayatıyla ilgili bütün bu âyetleri bize tebliğ eden Resulullah (s.a.v.), hiç kimseyi işinden, gücünden, ailesinden, malından, mülkünden alıkoymadı, kimseyi dünyayı terk etmeye çağırmadı. İnsanlara, sadece, Allah ile beraber olduklarını bilerek yaşamayı öğretti. Dünya hayatıyla ilişkilerimizi düzenleyecek olan da işte bu bilgi ve bu şuurdan ibarettir.

En’âm sûresinin 32. âyetini okuduğumuz 349. Kur’an Buluşmasının video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/IKTMWyeEaLQ 

UTESAV organizasyonuyla düzenlenmekte olan Kur’an Buluşmalarının bu bölümü, Ramazan ayına girmiş olmamız sebebiyle, 18:00-18:45 arasında yayınlanacak. Adresimiz ise her zamanki gibi, YouTube’un Erdemli Hayat sayfası: https://www.youtube.com/erdemlihayat