Dinde haddi aşanları Allah sevmez


***

Mâide sûresinin 87-88. âyetlerini okuduğumuz 319. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı.


Haramı helâl saymak kadar kötü birşey varsa, o da Allah’ın helâl kıldığı birşeyi haram saymaktır; bunu bize Kur’an söylüyor.

UTESAV’ın 18 Eylül tarihli Kur’an Buluşmasında okuduğumuz Mâide sûresinin 87-88. âyetleri, helâl olan nimetleri haram telâkki etmeyi “haddi aşmak” olarak niteliyor ve bunun sonucunu da Allah’ın muhabbetinden yoksun kalmak olarak açıklıyordu:

Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Haddi aşmayın; çünkü Allah haddi aşanları sevmez.

Allah’ın sizi rızıklandırdığı helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Bir de, kendisine iman ettiğiniz Allah’a karşı gelmekten sakının.

Bir önceki hafta okuduğumuz âyetlerde atıf yapılan Hıristiyan rahipler, Hadid sûresinde açıklandığı gibi, kendilerine emrolunmadığı halde dünyadan el-etek çekmeyi öngören bir ruhbanlık icad etmişler, sonra ona da riayet etmemişlerdi. Bunu takip eden ve 319. Kur’an Buluşmasında okuduğumuz âyetler ise, onlar her ne kadar mü’minlere Yahudi ve müşriklerden daha yakın olsalar dahi bu davranışlarının tehlikeli bir yol anlamına geldiğini hatırlatıyor ve bu konuda onlara benzemekten kaçınmamızı zımnen hatırlatıyordu.

Konuyu âyet ve hadislerin ışığında incelerken, Peygamber Efendimizin de helâl nimetleri kendilerine yasaklayan kimselere karşı tutumunun çok net ve tavizsiz olduğuna ve insanları böyle aşırılıklardan şiddetle sakındırdığına dair örnekler üzerinde de durduk.

Kur’an Buluşmalarının 319. bölümüne ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 07:30’dan itibaren canlı olarak yayınlanıyor. Kur’an Buluşmaları ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için bu sayfaya abone olabilirsiniz.


Bu sitede yayınlanan yazılardan ânında haberdar olmak için
bizi Twitter’da takip edebilirsiniz:

twitter.com/umit_simsek