Kitap Ehlinin kıssalarından payımıza düşenlerMâide sûresinin 59-60. âyetlerini okuduğumuz 305. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı


Kitap Ehlinin mü’minlere karşı besledikleri kıskançlıklar ve bundan bizim çıkarmamız gereken dersler, 305. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

UTESAV organizasyonuyla internet üzerinden gerçekleşen 24 Nisan Cumartesi günkü Buluşmada Mâide sûresinin şu mealdeki 59-60. âyetlerini okuduk:

De ki: Ey Kitap Ehli! Bizden hoşlanmayışınızın şundan başka bir sebebi mi var: Biz Allah’a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inanıyoruz; siz ise çoğunlukla fyoldan çıkmış kimselersiniz.

“Allah’tan bir ceza olarak bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi?” de. “Allah’ın lânet ettiği, gazabına uğrattığı, kimini de maymuna ve hınzıra çevirdiği, tâğuta kulluk edenler en kötü bir mevkidedirler; onlar dosdoğru yoldan sapmışlardır.”

Kur’ân-ı Kerimde “Kitap Ehli” olarak anılan toplulukların Yahudi ve Hıristiyanlar olduğu biliniyor. Müsteşriklerin, misyonerlerin ve genel olarak Batı dünyasının da bu tanıma girdikleri dikkate alındığında ise, bazı mânâların daha da berraklaştığını dersimizde not ettik.

Kitap Ehlinin mü’minlere karşı besledikleri kıskançlığın mahiyeti ve sebepleri üzerinde durmak, onlardan beklenebilecek şeyleri anlamamızı sağlıyordu. Bunun yanı sıra, Kitap Ehlinin lânetlenme ile sonuçlanan davranışlarını okurken, kendimizi de sıkı bir murakabeden geçirmenin lüzumu üzerinde özellikle durmak ihtiyacını hissettik ve bu meyanda şu tesbitleri yaptık:

  • Âyetler bir taraftan Kitap Ehlinin husumeti karşısında bizi uyarırken, diğer taraftan da onları bu hale getiren özellikleri dikkate sunmak suretiyle, bizi çok daha büyük bir tehlikeye, onlara benzeme tehlikesine karşı uyarmaktadır.
  • Onların işlediklerini ve bu yüzden başlarına geleni Kur’ân’ın bu kadar vurgulu bir şekilde ve tekrar tekrar bize hatırlatmasının asıl sebebini burada aramak gerekir.
  • Yine de bu mükerrer ihtarlar içimizde bir ürpermeye yol açmıyorsa, sadece Cumartesi yasağının zamanımıza yansımaları üzerinde biraz düşünmek bile bize sorumluluklarımızı hatırlatmakta yeterli olabilir.
  • Artık insanlar gözümüzün önünde maymuna ve hınzıra dönüşmüyor belki; ama mesh-i manevî her yerde her zaman canlı örnekleriyle kendisini hatırlatmaya devam ediyor.

Mâide sûresinin 59-60. âyetlerini okuduğumuz 305. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV tarafından düzenlenen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat  adresinden Cumartesi günleri yayınlanıyor.