Dini alaya alanlara dikkat!


***

Mâide sûresinin 56-58. âyetlerini okuduğumuz 304. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı


Dini ve dinî değerleri alaya alanlarla ilgili şiddetli uyarılar, 304. Kur’an Buluşmasının en önemli konusuydu.

YouTube’un Erdemli Hayat sayfasından yayınlanan 2021 Ramazan’ının ilk Kur’an Buluşmasında okuduğumuz Mâide sûresinin 56-58. âyetlerinde şöyle buyuruluyordu:

Kim Allah’ı, Resulünü ve iman edenleri veli edinirse, hiç kuşkusuz üstün gelecek olan, Allah’ın taraftarlarıdır.

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan sizin dininizi oyun ve eğlence edinenler ile kâfirleri kendinize veli tutmayın. Eğer mü’min iseniz Allah’tan korkun.

Siz namaz için ezan okuduğunuzda, onlar bunu eğlence ve oyun edinirler; çünkü onlar akılları ermeyen bir güruhtur.

Daha önceki haftalarda okuduğumuz âyetlerde Kitap Ehlinin ve münafıkların dostluğundan gelebilecek tehlikeler hakkında ciddî uyarılarla karşılaşmıştık. Bu defa ise, onların din ile ilgili olarak alaycı tutumlarına özel bir şekilde dikkat çekiliyordu.

Bu uyarılar, zamanımız medyasında zaman zaman karşılaştığımız alaycı tavırları da hatıra getiriyor ve bizi teyakkuza sevk ediyordu. Biz de bu uyarıların ışığında başlıca şu tesbitleri yaptık:

  • Din ile istihza son derece ciddî bir konudur; insanı ebedî bir helâke müstehak kılabilir.
  • Zamanımızda bu musibet, medya ve sosyal medya vasıtasıyla umumiyet kazanmış ve her yerde her zaman insanın karşısına çıkar hale gelmiştir.
  • Kitap Ehli, müşrik, münafık, hattâ Müslümanlardan dahi bir kısmı, şuurlu veya şuursuz bir şekilde, din ile istihza musibetine bulaşmaktan kendilerini kolay kolay alıkoyamamaktadır. Hattâ bazı müstehziyane ifadeler, meselenin ciddiyetini tam olarak idrak edememiş Müslümanların ağzında bile dolaşabilmektedir.
  • Bu durumun yegâne sebebi, okuduğumuz âyet-i kerimelerdeki uyarılara gereken ciddiyet ve hassasiyetle kulak vermekte kusur edişimizden başka birşey değildir. Onun için, bu âyetleri okurken kulaklarımızı dört açmakta zaruret vardır.

Kur’an Buluşmalarının 304. bölümüne ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat  adresinden Cumartesi günleri yayınlanıyor.