Gerçek dostların adresi bu âyetlerde


***

Mâide sûresinin 55-56. âyetlerini okuduğumuz 303. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı


Tehlikeli dostluklarla ilgili uyarılardan sonra, mü’minlere gerçek dostlarını gösteren âyetler 303. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

UTESAV organizasyonuyla Erdemli Hayat’ın YouTube sayfası üzerinde gerçekleşen Buluşmada, Mâide sûresinin 55-56. âyetlerini okuduk. Bu âyetler, mü’minlere tek bir velî adresi gösteriyor ve diğer velâyet ve dostlukları bu gerçek dostluğun etrafında örüyordu.

Mü’minlerin gerçek velîsi, onları yaratıp yaşatan, her nefeste sayısız nimetlerle kuşatan, dünya ve âhiretle ilgili büyük ve küçük her türlü isteklerini dinleyen ve cevap veren, kudreti her iyiliği yapmaya ve her kötülüğü onlardan savmaya kâfi olan Allah Teâlâdan başkası değildi.

İkinci olarak mü’minlerin velî edinmelerine lâyık olan zat, Kur’ân’ın tabiriyle “mü’minlere çok şefkatli ve merhametli” olan Allah Elçisi idi. Kur’ân, bir yandan onu velî edinmemizi bize emrederken, diğer yandan da ona, “Mü’minlere kanat ger” buyuruyor ve Peygamber ile ümmetini son derece sıcak duygularla birbirine bağlıyordu.

Kur’ân’ın bize gösterdiği üçüncü velâyet adresi ise mü’minler idi. İşte bu noktada kendimizi tepeden tırnağa gözden geçirmemiz ve “dost edinilmeye lâyık mü’minler olup olmadığımız” konusunda bir muhasebe içine girmemiz gerekiyordu. Mü’minleri tarif eden âyetlerin âyet-i kerimelere bu açıdan toplu bir şekilde göz atmaya çalıştık.

Kur’an Buluşmalarının 303. bölümünde okuduğumuz âyetlerin meâli şöyle idi:

Sizin veliniz ancak Allah’tır, Resulüdür, bir de Onun emrine uyarak namazı dosdoğru kılan ve zekâtı veren mü’minlerdir.

Kim Allah’ı, Resulünü ve iman edenleri veli edinirse, hiç kuşkusuz üstün gelecek olan, Allah’ın taraftarlarıdır.

Buluşmaya ait kesintisiz video kaydını şu bağlantıdan izleyebilirsiniz:

Daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde UTESAV organizasyonuyla yapılan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi sabahları 7:30-8:30 arasında canlı olarak yayınlanıyor.