Toplumsal cinsiyet, kadına şiddeti azdırıyorToplumsal cinsiyet eşitlği, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarını eksiltmiyor, bilâkis arttırıyor.

SEKAM ve Aile Akademisi tarafından yayınlanan ve Psikolog Meryem Şahin ile Dr. Mücahit Gültekin imzasını taşıyan bir araştırma, objektif verilere dayanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek seviyede uygulandığı ülkelerde kadına yönelik şiddet olaylarının da en yüksek oranlarda seyrettiğini ortaya çıkardı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile” başlığını taşıyan araştırmada, 135 ülke arasında cinsiyet ayırımcılığının en düşük seviyede yaşandığı belirlenen İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç mercek altına alındı.

İzlanda

Bu ülkelerden İzlanda’da 2008 yılında yapılan bir araştırma, kadınların yüzde 22’sinin eşlerinden veya birlikte yaşadıkları kişiden, yüzde 42’sinin de herhangi bir erkekten gelen şiddete maruz kaldıklarını gösteriyor.

Aynı yılın verilerine göre, tecavüz olaylarının nüfusa oranı yönünden İzlanda 50 ülke arasında dördüncü sırada yer alıyor.

İzlanda’da dünyaya gelen her 100 çocuktan 65’i, evlilik dışı ilişkilerden doğuyor. 2000 yılından itibaren bu civarda seyreden rakam, 1990’da yüzde 55, 1960’ta ise yüzde 25 seviyesinde idi.

İzlanda, dünyanın ilk eşcinsel başbakanına sahip olan ülke ünvanını elinde bulunduruyor.

Finlandiya

2005 yılı rakamlarına göre, Finlandiya’da eşinden veya birlikte olduğu kişiden gelen şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 22’yi, herhangi bir erkekten şiddete maruz kalan kadınların oranı ise yüzde 43,5’i buluyor.

Tecavüz oranları itibarıyla ise, Finlandiya 50 ülkte arasında yedinci sırayı alıyor.

Finlandiya’da 1960 yılında yüzde 4 olan evlilik dışı doğum oranı, 2011 yılında yüzde 41’e ulaşmış bulunuyor.

Norveç

Norveç’te 15 yaşından büyük her 10 kadından birinin tecavüze uğradığı belirtiliyor. Ancak Adalet Bakanlığı, bu vak’aların en az yüzde 80’inin hiçbir zaman resmî makamlara bildirilmediğini, bildirilenlerin de sadece yüzde 10’ununun mahkûmiyetle sonuçlandığını belirtiyor.

2005 yılında kadınların yüzde 28’i eşlerinden veya birlikte yaşadıkları kişilerden şiddet gördüğünü bildirmişti.

Kadına Karşı Şiddet Eylem Planında ise, son 10 yılda işlenen bütün cinayetlerin yüzde 20 ile 30’unun eski sevgili veya eşler tarafından işlendiği bildiriliyor.

Norveç’te 1960 yılında yüzde 3.7 olan evlilik dışı çocuk oranı, 2011 yılında yüzde 55’e ulaşmış bulunuyor. Bu rakamla Norveç, evlilik dışı çocuk oranı sıralamasında beşinci ülkeyi teşkil ediyor.

İsveç

İsveç’te ise her iki kadından biri, 15 yaşından itibaren erkek şiddetine maruz kalıyor. Cinsel tacize uğrayan kadınların oranı ise yüzde 56 olarak bildiriliyor.

Ülkede 2011 yılında 29.100 kadın şiddete uğradığı için polise başvurmuştu. Şiddete uğrayan her beş kadından ancak bir tanesinin polise başvurduğu dikkate alındığında, nüfusu 10 milyonu bile bulmayan bir ülkede her yıl 150 bin kadının şiddete maruz kaldığı ortaya çıkıyor.

2007 yılında yapılan Halk Sağlığı Enstitüsü araştırması, 18-84 yaş aralığındaki kadınların yüzde 41’inin, erkeklerin ise yüzde 9’unun akşamları tek başına sokağa çıkmaktan kaçındığını ortaya çıkarmıştı.

İsveç’te 1960 yılında yüzde 11.3 olan evlilik dışı doğum oranı, 2011 yılında yüzde 54.3 olarak belirlenmiş bulunuyor.

***

İlk yayın tarihi: 6 Kasım 2018

***

[Devam edecek]

***

Toplumsal Cinsiyetten Toplumsal Cinnete

“Toplumsal Cinsiyetten Toplumsal Cinnete” adlı kitaptan alınmıştır. Kitaba şu adresten erişebilirsiniz:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/toplumsal-cinsiyetten-toplumsal-cinnete/511945.html&filter_name=toplumsal%20cinsiyetten%20toplumsal%20cinnete