Musa Efendinin adaletiManeviyat büyüklerimizden Hâce Musa Topbaş, en önemli özelliklerinden biri olan adaleti ile yad ediliyor.

Musa Efendinin hizmetinde bulunan Muzaffer Işıkveren, Altınoluk dergisinde çıkan mülâkatında, onun en önemli vasıflarını “dirayet, adalet ve merhamet” olarak saydı.

Onun adaletini anlatırken de, en başta ailesine karşı adaletli olduğunu ve onların haklarını asla ihmal etmediğini belirtti.

Vefat yıldönümü münasebetiyle Musa Topbaş’a ayrılan Altınoluk’un Temmuz sayısındaki mülâkatında, Muzaffer Işıkveren, onun ailesine karşı adaletini anlatırken şunları söyledi:


Adaletliydi, başta ailesine. Valide hanım, Fatma Feride hanımefendi – Allah yattığı yeri Cennet bahçesi eylesin – Osmanlı hanımefendisiydi. Ona meselâ her gün vakit ayırırdı, “Hakkı vardır” derdi. “Biz 51 yıl evli kaldık, ama hep nişanlı hayatı yaşadık” sözünü hiç unutmam. Hiç birbirlerini kırmadıklarını söylerdi. Halbuki Fatma Feride hanım sert mizaçlı, otoriter bir hanımefendiydi. Onu “Sultanım” diyerek her gün bir yere gezmeye götürürdü. Termosta çayı, sandalyeleri, çerezi, meyvesi, v.s. herşeyi hazır mı diye kontrol eder, sonra valideye haber verir, Uludağ yoluna ya da bir dere kenarına, bir mesire yerine giderler, otururlar, bir meyve yer, bir çay içerler, dönerlerdi. En başta hanımının hakkını verirdi.


Işıkveren’in anlattıkları arasında yer alan şu hatıra da Musa Efendinin ailesi dışındaki insanların en ince hukukuna, hattâ hissiyatına karşı dahi son derece hassas bir adalet duygusuna sahip olduğunu gösteriyor:


Tesbih çekerken “Çok ağır gidiyorsunuz, niye?” diye sordum. “Geçmiş günün her ânını hatırlamaya gayret ediyorum” dedi. “Arkadaşımın yüzüne bakmadım, estağfirullahe’l-azîm; komşuma selâm vermedim, estağfirullahe’l-azîm; park yerine biraz geniş girdim ötekini sıkıştırdım, estağfirullahe’l-azîm; evde sert konuştum, estağfirullahe’l-azîm…” Geçmiş günün muhasebesini yapıyor. Bunu yaparken niyaz ve yakarış halindeydi.


Yazının bütünü ve Musa Topbaş hakkındaki diğer yazılar için bkz:

“Muzaffer Işıkveren ile Hâce Musa Topbaş Hazretleri Üzerine: Dirayetli, Adaletli ve Merhametliydi.” Altınoluk, Temmuz 2020, s. 20-23.