Dinde haddini aşanlara Kur'an ve Peygamber uyarılarıDinde haddi aşmak, Ağustos ayının Kur’an Buluşmasındaki ana konularımızdan biriydi.

Haddi aşmak pek çok kılıklarla zaman zaman zaman karşımıza çıkan bir vakıa idi. Allah’ın haram kıldığı şeyi helâl saymak, yahut helâl kıldığı şeyi haram saymak, Allah hakkında bilmediği şeyleri söylemek, bunlar arasındaydı. Yahudiler İsa aleyhisselâmı inkâr etmek, Hıristiyanlar ise bunun tam tersinde bir aşırılığa kaçarak İsa aleyhisselâmı tanrılaştırmak suretiyle dinlerinde haddi aşmışlardı. Tabii, bu kötü örneklerden ders çıkarmak suretiyle, bizim de dinde her türlü aşırılıktan uzak durmak konusunda bir hassasiyete sahip olmamız gerekiyordu. Nitekim onların bu aşırılıklarına dikkat çeken Peygamberimiz (s.a.v.), bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştu:

Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı övmekte aşırı gitmeleri gibi siz de beni övmekte aşırı gitmeyin. Ben ancak Allah’ın kuluyum; siz de Allah’ın kulu ve resulü deyin. (Buharî, Enbiyâ: 48).

Kur’ân’ın ve Resulullahın uyarıları sayesinde ümmet böyle bir hatâya düşmemişti; ancak ümmet içinden bazı şahısların gerçek konumlarından daha başka yerlere yüceltilip de Kur’ân’ı ve Sünneti gölgeleyebilecek bir konuma yerleştirilmemeleri için, bu uyarının âlimlerimiz ve cemaat liderlerimiz tarafından da sıkça hatırlatılarak takip edilmesi gerekiyordu.

***

UTESAV’ın YouTube üzerindeki Erdemli Hayat kanalından yayınlanan 277. Kur’an Buluşmasında okuduğumuz Nisâ sûresinin 170-171. âyetlerinin meâli şöyle:

Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı getirmiştir. Siz de kendi iyiliğiniz için ona iman edin. İnkâr edecek olursanız, göklerde ve yerde olan herşey Allah’ındır. Allah ise Alîm ve Hakîmdir.

Ey Kitap Ehli! Dininizde haddi aşmayın; Allah hakkında doğruyu söyleyin. Meryem oğlu Mesih İsa, Allah’ın elçisi ve Onun Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir; Onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Siz de Allah’a ve peygamberlerine iman edin. “Üç” demeyin; bundan kendi iyiliğiniz için kaçının. Allah tek bir tanrıdır; O evlât sahibi olmaktan münezzehtir. Gökte ne var, yerde ne varsa hepsi Onundur; vekil olarak Allah yeter.

Nisâ sûresi, 4:170-171

277’nci Kur’an Buluşmasının kesintisiz video kaydını https://youtu.be/2cIQ1OxLXno adresinden izleyebilirsiniz.

Daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.