Süleyman Hilmi Tunahan'ın çok önemli vasiyeti


 

Süleyman Efendi cemaati olarak bilinen cemaatin kurucusu ünlü İslâm âlimi Süleyman Hilmi Tunahan’ın vefatından kısa bir süre önce talebelerine Nakşîler, Nurcular ve İmam Hatipliler ile ilgili bir vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan’ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan Hayat Mektebinden Notlar adlı hatıralarında anlattığına göre, Tunahan bu vasiyetinde talebelerinden sözü geçen her üç cemaat ile de iyi geçinmelerini ve onlarla ihtilâf etmemelerini istemiş.

Prof. Çakan, kitabında bu konudaki hatırasını şöyle anlatıyor:


Yıl 1969. Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu olarak Nuruosmaniye’deki binada kiracıyız. Federasyon ve İslâm Medeniyeti mecmuasının yayın merkezi olarak kullandığımız katı, bir üst kata taşımamız gerekti. O katta da Süleymancı cemaatinin kütüphanesi bulunuyordu. Onlar da bir üst kata taşınacaklardı. Binanın sahibi Kayserili rahmetli Süleyman Kuşçulu idi. Bizden kira alıyor ve Süleymancı kardeşlerimizden kira almıyordu. Zaten kendisi Kayseri’deki Süleymancı cemaatinin en önde gelen parasal destekçilerindendi.

Taşınmayı gerçekleştirdiğimiz esnada Hacı Süleyman Kuşçulu merhum, büyük bir ihtimalle durumu yerinde görmek ve kontrol etmek üzere çıkageldi. Ben de federasyon genel sekreteri olarak taşınma işine nezaret ve yardım ediyordum. Beyaz uzun sakalıyla dikkatimi çeken bu zatı karşıladım. Kendisini tanıttı. Sorumlu birisini sordu. Ben de kendimi tanıttım ve Kayseri İmam Hatip Okulu mezunu olduğumu söyledim.

Merhum Kuşçulu, ayakta, kapının kenarında duvara yaslanmış vaziyette benimle uzun bir sohbete daldı. Ben bir taraftan taşınma işini denetleyip bir taraftan da hacıefendiyi dinledim. Merhum söz arasında yurt dışından yeni geldiğini, Pakistan’a gidip oradaki Tebliğ Cemaati faaliyetlerine katıldığını ve gezdiği yerleri anlattı. Sonra da bana şunları söyledi:

– Bak evlâdım, sana bir şey söyleyeceğim. Ben de bizimkiler gibi siz İmam Hatiplileri, Pakistan’a gidip Tebliğ Cemaatinin faaliyetlerine katılmadan önce tekfir ediyordum, evet tekfir ediyordum. Ama şimdi vazgeçtim, pişmanım. Şimdi tövbe ve istiğfar ediyorum. Olay, meseleler ve dünya bizim sandığımız gibi değilmiş. Ufkum açıldı. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Bizim hoca merhum Süleyman Efendi vefatından önce üç grubu talebelerine vasiyet etti ve dedi ki:

“Nakşîler sizin kardeşinizdir. Sakın onlarla takışmayınız.

“Nurcular sizin kardeşinizdir. Sakın onlarla da ihtilâf etmeyiniz.

“İmam Hatipliler sizin kardeşinizdir. Onlarla da tartışmayınız. Vakıa biz başlangıçta endişe duymuş ve İmam Hatipliler hakkında birşeyler söylemiştik. Fakat zaman bizi yanılttı. Onlar da bu dine hizmet ediyorlar. Artık onlarla da ihtilâfa gerek yok.”

Hocaefendinin özellikle siz İmam Hatiplilerle ilgili bu son vasiyetini şu anda bu cemaatin başındakiler, açık söylüyorum, işlerine gelmediği, menfaatlerine uymadığı için tutmuyorlar.


Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, konuyla ilgili hatırasının bundan sonraki kısmında bu vasiyetle ilgili olarak yaptığı araştırmayı ve sonucunu da anlatıyor.

HAYAT MEKTEBİNDEN NOTLAR

İsmail Lütfi Hocanın Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfına bağlı Çamlıca Yayınları arasında çıkan hatıraları, Türkiye’deki İslâmî hareketin en önemli aşamalarının yaşandığı bir devre ait can alıcı kesitleri kapsıyor.

Eserde yer alan hatıraların hemen hemen hepsinin ortak bir özelliği var:

Ayrıntılarda, büyük bir milletin geleneklerine asırlar boyunca inceden inceye zarafetle işlenmiş güzellikler ortaya çıkıyor. Birkaç örnek:

Talebeliği sırasında İsmail Lütfi Çakan’a kardeşinin vefat ettiğini niçin uzun uzadıya bir alıştırma faslından sonra haber verdiler?

Eskiler birisine postaya atması için bir mektup verecekleri zaman neye dikkat ederlerdi?

İmam Hatipliler bütün spor dallarında büyük başarılara imza atarken, niçin futboldan uzak dururlardı?

Bu arada, kendisini ziyaret edenlerin rüyalarına girerek onlara Kur’ân-ı Kerimden âyetler okumayı âdet edinmiş Garip Hafızın İsmail Lütfi Hocaya hangi âyetleri okuduğunu da merak edebilirsiniz.https://www.ilahiyatvakfi.com/kitap/hayat-mektebinden-notlar-hatiralar-degerlendirmeler-ismail-lu-tfi-cakan-9789758646852
Fotoğraf: Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin kabri. Foto: Zihni Yıldız