Münafıklar üzerinden hayat dersleri

Münafıkların ve münafıkları dost edinenlerin âkıbetleriyle ilgili uyarılar, 267. Kur’an Buluşmasının başlıca konuları idi.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanan Kur’an Buluşmasında Nisâ sûresinin 144-146. âyetlerini okuduk.

Bu âyetlerde Yüce Allah mü’minleri münafıklardan uzak durmaya çağırıyor ve münafıkların Cehennemde en aşağılık bir mevkide bulunacaklarını haber veriyor.

Bununla birlikte, münafıkların içten bir tövbe ile tövbe ettikleri ve durumlarını düzelttikleri takdirde bağışlanacaklarını ve mü’minlerle beraber olacaklarını da müjdeliyor.

Bu âyetlerden çıkardığımız derslerden bazılarını şu şekilde özetledik:

  • Münafıkların Cehennemdeki azaplarının kâfirlerden şiddetli olmasına sebep: inkârlarından başka, Allah’ın diniyle ve mü’minlerle istihza, mü’minleri aldatma gibi günahları da işlemiş olmaları.
  • Münafıklar hakkındaki bu tehditler, münafıklardan uzak durmak ve tehlikelerinden korunmak kadar, münafık özelliği olarak sayılan huylardan da uzak durmak konusunda son derece ciddî bir ikaz teşkil eder.
  • Buna rağmen, eğer münafıklar samimî bir tövbe ile durumlarını düzeltirlerse, hiç şüphesiz Allah’ın affına erişirler ve mü’minlerle beraber sayılırlar.
  • Hayatın her safhasında / her türlü ıslah faaliyetinde bu husus bir temel ilke olarak alınmalı. Aksi takdirde, cezalandırmaya ağırlık veren ıslahat çabaları tahrip sonucunu verebilir.
  • Bu durum, kişilerin hayatında da en önemli ilkelerden biri olmalı. Eğer bütün hayatını Allah’a ve Allah’ın dostlarına karşı düşmanlıkla ve türlü türlü hainliklerle geçirmiş bir kimseyi samimî bir tövbe sonucunda Allah bir çırpıda affediyor ve bütün günahlarını siliyorsa, kulların da kendilerine karşı işlenen kusurlarda bunu örnek almaları gerekir.
  • Ancak bu affedicilik, tekrar tekrar aldatılmaya cesaret veren bir safdilliğe varmamalıdır / münafıklar hakkındaki uyarılara ve tövbenin şartları olarak sayılan hususlara dikkat edilmeli.

Aşağıda 267. bölümünün tam video kaydını bulabileceğiniz Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.