Kur'ân, insanı "hayat adamı" yapıyor

UTESAV’ın Kur’an Buluşmalarında geçtiğimiz haftanın konusu Nisâ sûresinin 142-143. âyetleri idi. Münafıklarla ilgili uyarılar içeren âyetlerin meali şöyle:

Münafıklar güya Allah’ı aldatıyorlar! Oysa Allah onların hilelerini başlarına geçiriyor. Namaza kalktıklarında da onlar üşenerek ve insanlara gösteriş olsun diye kalkarlar; Allah’ı ise pek seyrek anarlar.

Arada bocalar dururlar. Ne onlara yâr olurlar, ne bunlara. Sen Allah’ın saptırdığı kimseyi kurtaracak bir yol bulamazsın.

Âyet-i kerimede namazla ilgili olarak geçen hatırlatma vesilesiyle, önce şu tesbiti yaptık:

  • Namazdan kastedilen, aksine bir karine olmadığı müddetçe, mescidlerde cemaatle kılınan namazlardır. Burada mü’minlerin hep beraber, gönül birliği içinde Rablerinin huzurunda dururken, münafıkların kendilerini bu topluluğa ait hissetmeyişleri ve zoraki şekilde, gönülsüzce onların arasına katılarak namaza durdukları haber verilmektedir ki, sürekli olarak cereyan eden bu halleri zaten feraset sahibi mü’minlerin dikkatinden kaçmayacak bir durumdur. Kur’ân-ı Kerim bunu münafıkların bir alâmeti olarak bize haber veriyor.

Sonuç olarak da, münafıklarla ilgili olan bu uyarılardan özetle şu dersleri çıkardık:

  • Allah’ı az anmak, namazda üşengeçlik, eyyamperestlik: Bu sayılan özellikler münafıkların hasletleri olmakla birlikte, bunlardan bazıları şu veya bu ölçüde mü’minlerde de bulunabilir / ancak dikkat edilmeli: bunlar hafife alınacak şeyler değildir, kişiyi helâke sürükleyebilir.
  • Kur’ân-ı Kerim bu ikazlarıyla mü’minleri bir yandan içlerindeki münafıkları tanımaya, bir yandan kendisini bu hasletlerden tertemiz tutmaya, bir taraftan da bu huylara sahip olan eyyamperest v.s. kimselere karşı her zaman uyanık bulunmaya çağırıyor, bunları ayırt edecek bilgi ve becerilerle onları teçhiz ediyor.
  • Kur’ân ile haşir neşir olmak, mü’minleri böylece bir feraset sahibi “hayat adamı” haline getirir.
  • Her kesimden mü’minleri bir araya toplayan cami cemaatleri, samimî bir surette iman edenler için bir şevk kaynağıdır. Orada her bir mü’min kardeşleriyle beraber yüce bir huzuru paylaşmanın hazzını yaşar. Camilerde cemaatle kılınan namazların evde kılınan namazlara göre çok daha huzurlu olmasının başlıca sebebi budur. Mü’minlerle bir gönül bağı mevcut olmadığı için, münafıkların bu huzuru duyması beklenemez.
  • Allah’ı pek az hatırlayanlara dikkat etmeli / Allah’ı çok anmaya çalışmalı / Allah ile irtibatı hiçbir zaman kesmemeli / ta ki araya başkaları girmesin / düşmanların tuzaklarına düşmeyelim.

Kur’an Buluşmalarının 266. bölümüne ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV’ın Erdemli Hayat projesi kapsamında düzenlenmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.