İnsanın en büyük sermayesi: acz ve fakr

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Risale-i Nur’un dört esasından ikisi” olaraknitelediği “acz ve fakr” İİKV’deki Tefekkür Derslerinin konusu idi.

29 Şubat Cumartesi günü Vakfın Vefa’daki merkezinde gerçekleşen seminerde “buiki kavramın Yaratan karşısında bütün yaratılanların ortak özelliği olduğu”tesbiti yapıldı.

İnsanların durumu ise, ihtiyaçlarının çokluğu sebebiyle, diğer bütünyaratılmışlardan daha ileri seviyede, mutlak acz ve mutlak fakr olarakkarşımıza çıkıyordu.

Ancak bu durum insanın aleyhinde değil, bilâkis lehinde bir durum ortayaçıkarıyor ve önüne çok büyük fırsatları seriyordu.

Çünkü âcizliği de, ihtiyaçları da, Allah’ın kudret ve rahmetinden sonsuzbir şekilde yararlansın diye onun sıfatı olmuştu.

Eğer insan Rabbi karşısındaki bu durumunu görür, anlar ve bu anlayışa uygunbir şekilde hareket ederse, onun âcizliği Allah’ın sevgisine, ihtiyaçları daRahmân ismine onu ulaştırabilirdi.

Fakat madalyonun bir de öteki yüzü vardı:

İnsan kendisinde bir güç vehmeder, Rabbi karşısındaki âciz ve muhtaçdurumunu kabul etmez ve kendisinde diğer insanlara karşı bir üstünlükvehmederse, bu sıfatları onun hem bu dünyadaki hayatını, hem de ebedî hayatınıCehenneme çevirebilirdi.

Bu tesbitleri yaparken, zamanımızda toplumların içine sürüklendikleri bunalımlarıntemelinde yatan en önemli unsurun, “acz ve fakrını kabul etmemek” şeklindebelirdiğini de gördük. Bu da bizi, her türlü sosyal problemlerin çözümünde aczve fakr konusunun anahtar rolü oynadığı tesbitine ulaştırdı.

Seminerin tam video kaydına bu adresten erişebilirsiniz:

Seminerin sunum dosyasını PPS formatında bu bağlantıdan indirebilirsiniz:

Seminerin sunum dosyasını PDF formatında bu bağlantıdan indirebilirsiniz:

Tefekkür Dersleri, Iraklı âlim İhsan Kasım Salihî (veya Kenan Demirtaş) ileÜmit Şimşek arasında dönüşümlü olarak ve herkese açık şekilde Cumartesi günlericereyan ediyor.

Dersler canlı olarak İİKV’nin sosyal medya hesaplarından da yayınlanıyor.