Risale-i Nur'dan arıza tesbit yöntemleri

İİKV’nin Tefekkür Derslerinde “Eserden Esmâya” dizisinin üçüncü bölümünde müzakerelerimizin ağırlığı 24. Sözden şu pasaj etrafında döndü:

“. . . Elbette gerektir ki, Cenâb-ı Hakkı bir isim, bir unvanla, bir rububiyetle, ve hâkezâ, tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şe’nleri içinde inkâr etmesin. Belki, her bir ismin cilvesinden sair esmâya intikal etmezse zarar eder. Meselâ, Kadîr ve Hâlık isminin eserini görse, Alîm ismini görmezse, gaflet ve tabiat dalâletine düşebilir.”

Alîm isminin ihmaliyle insanlığın nasıl bir dalâlet çukurunun içine yuvarlanacağına dair en ibret verici misaller, önceki ümmetlerin İlâhî kitaplarda yaptığı tahrifat ile gözler önüne seriliyordu.

Fakat bundan daha ibret verici olanı, onların bu sapık inanışlar üzerine bina edilmiş dünya görüşünü biz Müslümanların sorgusuzca benimseyişimizde yatıyordu.

Bu konudaki tesbitlerimiz şu noktalar etrafında toplandı:

  • Batı’nın bu arızası kendisine münhasır kalmadı, İslâm âlemine de sirayet etti.
  • Bugün biz kâinatı Kur’an’dan değil, Batı’dan öğreniyoruz.
  • Batı’dan aldıklarımız sadece bilgiden ibaret kalmıyor.
  • Faili devre dışı bırakan isimlendirme, anlatım, formülleştirme, ilh. yoluyla formatlanıyoruz / failsiz bir kâinat modeli ve din-dünya ayırımı bütün benliğimizi istilâ ediyor.
  • Dini hayatın belirli alanlarına hapsetmenin sonucunu hayatın bütün alanlarında bozulma şeklinde yaşıyoruz.

Risale-i Nur’un ise temelinde inanç problemi yatan buhranlarda arızanın nereden kaynaklandığını hemen ortaya çıkarıveren eşsiz bir özelliği vardı. Onun âdeta bir kimya formülü gibi inceden inceye hesaplanarak düzenlenmiş bazı ifadeleri dikkatle incelendiği zaman, ârızanın yerini ânında tesbit edebiliyorduk. Seminerin son kısmında, Risale-i Nur Külliyatından bu konuyla ilgili bazı pasajlar üzerinde çalıştık.

Seminerin tam video kaydına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=t3P1J-oRFsw

Seminerin PPS sunumunu da aşağıdaki bağlantıda “download” tuşuna basmak suretiyle indirebilirsiniz:

https://www.slideshare.net/mitimek4/eserden-esmaya-3