Hayatımız, âdil ve güvenilir olmamıza bağlı

Bir toplumu ayakta tutan iki temel kavram, 236. Kur’an Buluşmasının ana konuları idi: emanet ve adalet.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Buluşmada, Nisâ sûresinin 55-58. âyetlerini okuduk.

Bu âyetlerin sonuncusunda, emanet ve adalet kavramları bize şu şekilde ders veriliyordu:

“Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğinizde de adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz ki Allah herşeyi işitir, herşeyi görür.”

Konuyla ilgili olarak okuduğumuz daha başka âyet ve hadisler de bu iki kavramın din ve toplum hayatımızı ayakta tutan iki ana direk olduğunu açıkça gösteriyordu.

Ne var ki, bu iki önemli kavramın ikisi de, hadis-i şeriflerde, âhir zamandaki çöküşte ilk olarak hayatımızdan çekilecek kavram olarak haber veriliyor ve bu durum da, ne pahasına olursa toplum hayatımızda bu iki özelliği tekrar canlandırmak için çalışmamız gerektiğini gösteriyordu:

İnsanlar öyle aldatıcı seneler görecek ki, o zamanlarda yalancılar tasdik edilip sadıklar tekzip edilecek; hainler emin, eminler hain muamelesi görecek.
İbni Mâce, Fiten: 24

Bu ümmetten ilk olarak kaldırılacak olan, hayâ ve emanettir; siz Aziz ve Celil olan Allah’tan bunları isteyin.
ed-Dürrü’l-Mensûr (Süyûtî)

İslâmın kulpları birer birer sökülecek. Bir kulp sökülünce insanlar ondan sonrakiyle uğraşacaklar. İlk sökülen kulp hüküm (adalet), son sökülen de namaz olacak.
Müsned, 5:251; Müstedrek (Hakim), no. 7104; Sahih (İbni Hibban), no. 6715

Erdemli Hayat projesi kapsamında cereyan etmekte olan Kur’an Buluşmalarının 236. bölümüne ait video kaydını şu bağlantıdan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz:

Kur’an Buluşmaları, MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde Cumartesi sabahları 7:00-7:30 arasında sunulan ve simit-peynir-çaydan meydana gelen kahvaltıyı müteakip 7:30’da başlıyor ve 9’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.