Türkçeyi sırtından hançerleyenler

 


Yazar Muhsin Mete, “Türkçeye Sırtını Dönenler” başlıklı yazısında kültür hayatımızın içine düştüğü durumu, bir yayınevi listesiyle dile getirdi.

Karar gazetesindeki yazısında, Mete, bir kitap fuarına katılan yayınevlerinin adlarından meydana gelen uzunca bir liste sundu. Sözümona Türkçe kitap yayınlayan bu yayınevlerinden hiçbirinin adı Türkçe değildi. Daha da ötesi, bu liste, “Türkçeye sırtını dönen yayınevlerinin” sadece bir bölümü idi. Biz de bu listeyi, inşaallah Türk okuyucusunun elinde bir boykot listesine dönüşmesi temennisiyle bu sütunlara alıyoruz:

MUHSİN METE

15-24 Şubat tarihlerinde ATO Congresium Sergi Salonunda açılan 13. Ankara Kitap Fuarını ziyaretimde dikkatimi çeken hususlardan biri de fuara katılan yayınevlerinin isimleri oldu. Son yıllarda giderek artan bir şekilde yabancı isimlerin tercih edilmesi yayınevi isimlerinde de yaygınlık kazandı. Not defterimde kayıtlı bu isimleri bir kitap fuarı bağlamında paylaşmak istedim. Dolayısıyla sıralayacağım isimler ‘Türkçeye sırtını dönen’ yayınevlerinin bir bölümü. Tamamı listeyi ikiye, üçe katlar.

Türkçe isim koymayı gerekli görmemek, ki buna sergi salonunu Congresium diye adlandıran Ankara Ticaret Odası yönetimi dahil, kendisini Türk-İslâm dairesinin dışında konumlandırmak tercihinin görünür kılınması olarak nitelenebilir herhalde. Nitekim bu yayınevlerinin yayınları büyük ölçüde bu hükmü doğrulamaktadır. Boşuna’ismiyle müsemma’ denilmemiş. Paylaşacağım isimlerin çoğunluğu 2000’li yıllarda kurulan yayınevlerine ait. Bunlara bakarak da dilimizin artarak devam eden bir suikasta maruz kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte isimler: Adeda, Agapi, Alfa, Aranus, Argedon, Arkadya, Artemis, Cinius, Cosmo Star, Dinazor, Domingo, Eftalya, Eos İletişim, Ephesus, Epsilon, Everest, Galeati, Ganj, Gingo, Historia, Hoton, İndigo, İthaki, JBC, Kafka Okur, Karina, Kashna, Kripto, Kronik, Liberte, Libros, Librum, Literatür, Lopus, Maya, Mental, Metis, NotaBene, Novella, Olimpia, Olimpos, Pales, Paloma, Pamiray, Panama, Parodi, Pegasus, Pinus, Pogo, Profil (dairenin içinden amma, isme ne demeli?), Saraswata, Seyla, The, Trend, Tudem, Zeplin.

Fuarda sahaflar da var, onların hiçbirinin isimleri aslımıza yabancılaşmış değil, sahaflığın ruhuna uygun. Hiç değilse bununla müsterih olalım.

Yazının devamı: https://www.karar.com/yazarlar/muhsin-mete/turkceye-sirtini-donenler-9338