İlâhî adalet, Rahmânî lütuflarla iç içeAllah Teâlânın iman eden ve amel-i salih işleyen kullarına ebedî Cennetleri vermesi adalet midir, yoksa lütuf mu?
Kur’ân-ı Kerimin âyetleri bu soruyu “her ikisi de” şeklinde cevaplandırıyor.
Bu cevabın ayrıntıları, 187’nci Kur’an Buluşmasının başlıca konusunu teşkil ediyordu. Bu arada, bu âyet muhtevâsının dünya hayatındaki yansımalarından birini teşkil eden “ücret” konusu ile ilgili olarak şu tesbitleri yaptık:

  • İnsanlar arasında ücret alışverişi de harikulâde bir Tevhid delilidir.
  • Bu sayede toplumun bütün fertleri birbirleriyle birçok yönden ve sürekli ilişki içinde bulunurlar.
  • Herkes birbirine muhtaçtır / herkes birbirinin eksiğini tamamlar.
  • Allah’ın sınırlarını gözetmek, Resulullah’ın sünnetini yaşamak ve Allah rızasını kazanmak için fırsatlarla dolu bir alandır.
Okuduğumuz âyetin daha önceki âyetlerle bağlantısını göz önüne aldığımızda ile şu tesbitler karşımıza çıktı:
  • Savaşla ilgili âyetlerin arasında, düşman kuvvetlerine maddî üstünlük sağlayan gayrı meşru yollara özenmemek gerektiğini hatırlatan âyetler girdi.
  • Mü’minlerden, kâfirler için hazırlanmış ateşten korunmaları ihtar edildi.
  • Genişliği gökler ve yer kadar Cennet için çağrı yapıldı.
  • Cennetin fiyatı anlatıldı.
  • Bu fiyatı ödeyenlerin mükâfatları ebedî Cennet hayatı olarak müjdelendi.
  • Çalışanların ücretini öven âyet-i kerime, zımnen çalışmayanın ücret hak etmediğini bildirmek suretiyle, faiz yasağıni bildiren âyeti teyid etti.
187’nci Kur’an Buluşmasının tam ve kesintisiz video kaydı:
UTESAV’ın “Erdemli İş Adamı” projesi kapsamında gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının bu haftaki 187’inci bölümünde işte bu konular yer alıyor. 17 Şubat Cumartesi günkü Buluşmamızda Âl-i İmrân sûresinin 136 ve 137’nci âyetlerini okuyoruz.
MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de kılınan sabah namazı ile onu takip eden ve simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramıyla başlıyor ve 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak cereyan ediyor.
Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.
***
Kaynak: yazarumit.com