İslâm medeniyetinin temel taşı: takvâ


Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve Müslüman olarak can verin.
Âl-i İmrân, 3:102
Geçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında ağırlıklı konumuz takvâ idi.
Daha önceki bölümlerde çeşitli açılardan yaklaştığımız takvâ konusunu bu defa daha geniş yönleriyle inceledik.
Dilimizde tam olarak karşılığı bulunmayan bu kelimenin, İslâm’ın en önemli kavramlarından ve İslâm medeniyetinin temel taşlarından biri olduğunu, Kur’ân’dan ve Hadisten aldığımız örneklerle gördük.
Dersin en önemli tesbitlerinden biri de, takvâ kavramının sadece ibadetlerle ilgili bir kavram olmayıp hayatın bütün safhalarına nüfuz eden ve yaşanan hayatı bir Müslüman hayatı haline getiren bir ruh olduğu idi.
Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (UTESAV) “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde 2013 başından bu yana devam eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları saat 7:00-9:00 arasında MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşiyor.
Programımız simit-peynir-çay’dan meydana gelen bir kahvaltı ikramı ile başlıyor, 7:30’dan itibaren de sunum ve onu takiben soru-cevaplarla devam ediyor.
Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.
Kaynak: yazarumit.com