İhtilâflardan koruyan üç Peygamber emaneti


Ümmetinin pek çok ihtilâflarla karşılaşacağını haber veren Resulullah (s.a.v.), bu ihtilâflardan nasıl korunacağımızı da açıkça bildirdi.
Bir hadis-i şerifinde bize Allah’ın kitabını ve kendi sünnetini emanet olarak bıraktığını bildiren Peygamberimiz, bir başka hadisinde de “Hulefâ-yı Râşidîn’in sünnetini” de bize doğru yol olarak gösterdi.
Bu hadis-i şerifler şöyle:
Size iki şey bıraktım ki, onlara sarıldığınız takdirde asla yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünneti.
Muvatta’, Kader: 1
Ebû Necîh Irbâz b. Sâriye (r.a.) anlatıyor:
Resulullah (s.a.v.) bize çok etkileyici öğütler verdi, öyle ki kalpler ürperdi, gözler yaşardı. “Yâ Resulallah,” dedik, “bu sanki bir veda konuşması; bari bize bir tavsiyede bulun.” O da şöyle buyurdu:
Size Allah’tan korkmanızı, başınızdaki Habeşli bir köle bile olsa kulak verip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. İçinizden uzun yaşayacak olanlar, pek çok ihtilâflar görecek.
Siz benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefâ-i Râşidînin sünnetine sarılın ve buna sımsıkı yapışın. Sonradan ortaya çıkan işlerden (bid’atlardan) kaçının; çünkü her bid’at şüphesiz dalâlettir.
Ebû Dâvud, Sünnet: 5; Tirmizî, İlim: 16
Kur’an Buluşmalarının 170’inci bölümünde ele aldığımız bu hadis-i şerifleri ve konuyla ilgili açıklamayı, şu bağlantıdaki video kaydında izleyebilirsiniz: