Ava giderken avlananlar

“Onlar tuzak kurdular; Allah da tuzak kurdu. Allah ise tuzak kuranların en hayırlısıdır” meâlindeki Âl-i İmrân sûresi 54’üncü âyeti, 151’inci Kur’an Buluşmasının konusuydu.

İsa aleyhisselâm’a kurulan tuzak üzerinden âyetin bize verdiği dersleri incelerken, “mekir” kavramı ve onunla anlam yakınlığı bulunan “istidraç, keyd, hud’a” kavramları üzerinde durduk.

“İman edenlere tuzak kuranları kendi tuzaklarına düşürme” şeklindeki İlâhî kanunun örnekleri arasında, bilhassa Salih aleyhisselâm kıssası çok dikkat çekiciydi. Kur’ân âyetlerinin her zaman yeni iniyormuş gibi bize hayatın içinden dersler verdiğini, bu kıssa ile bir kere daha müşahede etmiş olduk:

O şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar iyiliğe hiç yanaşmaz, ülkede fesat çıkarıp dururlardı.

Allah’a yemin ederek birbirlerine dediler ki: “Salih’i ve ailesini bir gece baskınıyla öldürelim; sonra da yakınlarına, ‘Onlar öldürülürken biz orada değildik; inanın doğruyu söylüyoruz’ deyiveririz.”

Onlar bir tuzak kurdular; onlar farkında değilken Biz de bir tuzak kurduk.

İşte bak, tuzaklarının sonu ne oldu: Onları da, kavimlerini de toptan helâk ettik.

İşte zulümleri yüzünden çöküp gitmiş evleri! Bilgi sahibi bir topluluk için elbette bunda bir ibret vardır.

İman eden ve kötülükten sakınan kimseleri de kurtardık.

Neml, 27:48-53

Dersin sonunda vardığımız sonuçları ise şu şekilde özetledik:

  • Peygamber kıssalarının tamamında, peygamberlerine karşı tuzak kuranların haberleri vardır.
  • Kur’ân-ı Kerim, bu kıssaları naklederken, bizi zamanın üzerine çıkarır ve olayları sonuçlarıyla birlikte gösterir.
  • Bu dünya tuzak kuranlarla tuzakları bozanların savaş alanıdır.
  • Dünyanın savaş alanı oluşu, imtihan dünyası olması sebebiyledir.
  • Bütün küfür ve nifak ehlinin mü’minlere karşı birlik olması da Allah’ın bir tuzağı olabilir.

***

151’inci Kur’an Buluşmasının video kaydına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz (“Abone ol” seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız):

https://www.youtube.com/watch?v=xvJkIr_HMtE