Âyet ve hadislerde Hz. İsa'nın inişi

Geçtiğimiz haftaki Kur’an Buluşmasında konumuz, Allah Teâlâ’nın İsa aleyhisselâmı Yahudilerin elinden kurtararak kendi katına yükseltmesiydi.

Bunu anlatan Âl-i İmrân sûresi 55’inci âyeti, İsa aleyhisselâm’ı Yahudilerin öldüremeyeceğini ve onun ruhunu ancak Allah’ın dilediği zaman kabzedeceğini de haber veriyordu.

Bu arada İsa aleyhisselâm’ın kıyamete yakın yeryüzüne tekrar inip inmeyeceği konusu gündeme geldi.

Manevî tevatür mertebesini bulan sahih rivayetler, bu arada Buharî ile Müslim’in ittifakla naklettiği hadis-i şerifler, konuyu hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturuyor ve İsa aleyhisselâmın yeryüzüne ineceğini, ancak peygamber olarak değil, bu dine tâbi olarak ineceğini bildiriyordu.

Tahmin edileceği gibi, itikad alanında hadisleri kaale almayan ve Peygamberine din öğretmeye çalışan ilâhiyat mühendisleri, bu bahsin işlenmesi sırasında yoğun bombardıman altında kaldılar.

Sunumlu olarak cereyan eden 152. Kur’an Buluşmasının video kaydını şu bağlantıdan izleyebilirsiniz: