NAMAZ SÛRELERİ TEFSİRİ YAYINLANDI

Namaz Sûreleri Tefsiri, M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfına ait Çamlıca Yayınları arasında  çıktı.

Ümit Şimşek tarafından telif edilen kitap, Fatiha sûresi ile Kur’ân-ı Kerim’in son on sûresine dair açıklamaları içeriyor.

Kitapta, sûrelerin her bir âyeti ayrı ayrı açıklandıktan başka, sûreden çıkarılabilecek belli başlı dersler de yer alıyor.

Bu arada, Kur’ân-ı Kerim’i anlamamıza rehberlik edecek bazı temel bilgiler de, yeri geldikçe bahis aralarında okuyucuya sunuluyor.

Namaz Sûreleri Tefsiri’nin önsözünde, kitapla ilgili şu bilgilere dikkat çekiliyor:

Elinizdeki kitap, gençlerimiz başta olmak üzere, Kur’ân ile içli dışlı bir hayat yaşamak isteyen herkese, bu niyetlerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak niyetiyle hazırlanmıştır. Bu kitaplarda, özellikle namazlarda sıklıkla okuduğumuz sûre ve âyetleri, sahih bilgilere dayanmak ve mümkün mertebe günümüzle ilgisini kurmak suretiyle, fakat ayrıntıya da boğmadan, derli toplu bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Bu arada, genel anlamda Kur’ân-ı Kerim’i anlamamıza yardım edecek bazı temel bilgileri de, yeri geldikçe ve okuyucuyu bunaltmayacak bir şekilde, bahsin doğallığı içerisinde sunacağız. Bu suretle, dizinin tamamını okuyan bir kimsenin, sadece bu kitaplarda ele alınan sûrelerin anlamlarını öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda, Kur’ân’a yaklaşma konusunda da sağlıklı bir bakış açısı ve doğru yöntemlerle donanmış hale geleceğini umuyoruz.

Kitaptan en yüksek seviyede yararlanabilmek için okuyucuya tavsiyemiz, bunu bir defa okumakla yetinmemeleri, zaman içinde çeşitli aralıklarla en azından birkaç defa daha gözden geçirmeleri olacaktır. Çünkü sûrelerde ilerledikçe daha geniş bilgi ve daha geniş bir bakış açısı kazanmış olacaklar ve bu yeni bilgi ve bakış açısıyla ilk kitaplara tekrar döndüklerinde, bir yandan eski bilgileri tazelerken, bir yandan da evvelce dikkatlerini fazlaca çekmeyen diğer bazı hususların da görüş alanlarına girdiğini fark edeceklerdir.

360 sayfadan meydana gelen Namaz Sûreleri Tefsiri’ne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.ilahiyatvakfi.com/vitrin/prddet.php?pid=8181

nsure-5