İ. Lütfi Çakan Hoca’dan ümmete bir armağan daha

Ünlü Hadis âlimi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, ümmet olmanın sorumluluklarını ele alan ve ümmet olma şuurunun maruz kaldığı tehlikelere karşı önemli uyarılar içeren makalelerini “Ümmet Risalesi” adını verdiği bir kitapta topladı.

Kitabında “Amel-i sahih, Sünnet’e uygun olan ameldir” tesbitine yer veren Prof. Dr. Çakan, “Yüce Allah Sünnet’in korunmasını ümmete havale etmiştir; Sünnet’in olmadığı yerde ümmet de yoktur” diyerek, ümmetin fertleri olarak her birimizin Sünnet’i muhafaza konusundaki ağır sorumluluklarımızı hatırlatıyor.

Kitap, ümmet olmanın gereklerini on ayrı makale halinde incelerken, ayrıca on makalede de “ümmet hayatının zararlılarına” dikkatleri çekiyor.

Yazar, kitabı hazırlama sürecinde kamuoyunun dikkatini üzerine çeken olumsuzlukların başında ise, “Ümmet-i Muhammed’i oluşturan Sünnet-i Muhammed ve onun bilgi ve belgeleri hadis-i şeriflere hiç de dost olmayan, bilimsellikten uzak yaklaşımların” geldiğini hatırlatıyor ve “bu oluşum karşısında hatırlatılması gerekli ve önemli gerçeklerin mutedil ve sorumlu bir üslûp ile değerlendirilmeye çalışıldığını” belirtiyor.

İsmail Lütfi Çakan Hoca, eserine niçin bu adı verdiğini açıklarken, bunu konuyla ilgili daha başka çalışmaların da takip edeceğini şu sözleriyle müjdelemiş oluyor:

“Bir anlamda ümmet özeleştirisi niteliğini kazanmış olan Ümmet Risalesi, aslında ümmet olmanın gerekleri ve ümmet hayatının zararlıları konularında uzunca bir mukaddime sayılabilir. Bu sebeple ve kültür tarihimizdeki geleneği de dikkate alıp risale demeyi tercih ettim.”

M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı yayınları arasında çıkan “Ümmet Risalesi”ne şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.ilahiyatvakfi.com/vitrin/prddet.php?pid=8300

***

Kitapta yer alan yazılardan “Ümmet-Sünnet İlişkisini Pekiştirmek” ve “Yorumda Ölçülü Olma İhtiyacı ve Erdemi” başlıklı bölümler, daha önce sitemizde yayınlanmış ve büyük ilgiyle karşılanmıştı. Bu yazıların bağlantıları:

http://www.yazarumit.com/ummet-sunnet-iliskisini-pekistirmek/

http://www.yazarumit.com/yorumda-olculu-olma-ihtiyaci-ve-erdemi/