Mustafa Sabri Efendi'nin Üstad'a şahitliği

“Hadisçi” ünvanı altında Resulullah’ın hadislerine güveni sarsmak için faaliyet gösterenlerin Bediüzzaman’dan niçin hoşlanmadıklarını şu iki hatıradan anlayabilirsiniz:

 

Ünlü tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı anlatıyor:

Ben hocam [Şeyhülislâm] Mustafa Sabri’den sormuştum:

“Bu zâtı [Bediüzzaman’ı] Dârü’l-Hikmet’e niçin aldınız?” dedim.

“Çok iyi ilm-i Hadis bilir” demişti.

 

Hocam Ayan âzâsı ve Konya meb’usu Zeynelabidin Efendi de aynı şekilde Bediüzzaman’ın çok iyi Hadis ilmi bildiğini ifade etmişti.

 

— Necmeddin Şahiner, Aydınlar Konuşuyor, s. 316

***

İlk yayın tarihi: 25 Ağustos 2016