Hadis hakkında sözün doğrusu

Hadis konusunda gelişigüzel ileri sürülen iddialar yüzünden kafaları karışmış olanlara müjde:

Zihinlerinizdeki tereddütleri giderecek bir kitap yayınlandı.

Ülkemizin önde gelen hadis âlimlerinden Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan tarafından kaleme alınan “Hadis-Sünnet Üzerine Tartışmalar ve Değerlendirmeler” adlı kitap, çenesi ilminden birkaç fersah ötede koşan akademisyen görünümlü medyatik figürlerin yol açtığı tereddütleri gidererek okuyucuyu doğru ve sağlam bilgiyle donatıyor.

Kitabın Giriş bölümü, “Hadislerin Doğru Anlaşılmasında ve Yorumlanmasında Takip Edilecek Yöntem” başlığını taşıyor ve okuyucuya, son derece açık ve yalın ifadelerle, hadis konusunda yapılan gelişigüzel yorumları değerlendirmesini sağlayacak ölçüler veriyor.

İlerleyen bölümlerde ise, zamanımızda bir kısım çevrelerin dillerine doladığı hadis-i şeriflerle ilgili tereddütleri giderecek bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler, pek çok kimsenin zihninde beliren soru işaretlerinin tümünü birkaç sayfa içinde söküp atıyor.

Kitapta açıklığa kavuşturulan tartışmalı konulardan bazıları şöyle:

  • Hz. Aişe’nin (r.a.) “Resulullah bugünü görseydi Kadınları mescide gitmekten alıkoyardı” meâlindeki sözünden, Sünnetin değiştirilebileceği anlamı mı çıkar, yoksa değiştirilemeyeceği anlamı mı?
  • İstanbul’un fethini müjdeleyen hadisin sıhhati hakkında öne sürülen iddialar ne derece geçerlidir?
  • Miraç hadisleriyle ilgili olarak ortaya atılan şüphelerin haklılık payı var mı?
  • Salât ü selâm getirmek Peygamberimizi rahatsız eder mi?
  • “Dünya mü’minin zindanı, kâfirin cennetidir” hadisi sahih midir?
  • İmam-ı A’zam’a göre on yedi sahih hadis mi var?

Kitapta, bunlar ve benzeri  soruların cevaplarından başka, “din hizmetlerinde hadis kaynaklarından nasıl yararlanılacağı” üzerinde de duruluyor. Ayrıca, Hz. Peygamber’e ittibâ ve Sünnet’in önemi konusunda son derece değerli bilgiler veriliyor.

Hacmi ve fiyatı küçük, fakat önemi ve gerçek değeri çok büyük olan ve günümüz Müslümanı için bir el kitabı mahiyetini taşıyan bu esere, aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.ilahiyatvakfi.com/vitrin/prddet.php?pid=3307

***

[İlk yayın tarihi: 31 Ocak 2016]