Bir "âlem" daha göçtü

Ünlü kelâm âlimi Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Hakkın rahmetine kavuştu.

İki haftadır yoğun bakımda tedavi gören Topaloğlu Hoca bu sabah (10 Mart 2016) vefat etti. Topaloğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazından sonra İlâhiyat Fakültesi Camiinden kaldırılacak.

Uzun yıllar İmam Hatip Okulunda, daha sonra da İlâhiyat Fakültesinde nice nesiller üzerinde emeği geçen ve pek çok hoca yetiştirerek ülkemizin din eğitimi alanında silinmez bir iz bırakan Bekir Topaloğlu Hoca’ya Allah Teâlâ’dan rahmet niyaz ediyor; akraba, talebe ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz.

Topaloğlu Hoca’nın birçok kimseye kazandırdığı güzel âdetlerinden bir tanesi de, ayın günlerine uygun olarak her gün mutlaka bir cüz Kur’ân okumak idi. Bu sayede Hoca mushafa işaret koymak gereğini duymaz, “Bugün nerede kalmıştım?” diye düşünmez, o gün ayın kaçı ise o cüz’ü okurdu.

Hoca, en son olarak İmam Matüridî’nin “Te’vilâtü’l-Kur’ân” adlı 17 ciltlik tefsirini Türkçeye tercüme ediyordu.

Bekir Topaloğlu kimdir?

1936 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu . Aynı yerde ilk öğrenimiyle birlikte dedesinden Arapça ve dini ilimler tahsil etti. Bir yıl dedesinin yanında müderris kalfalığı yaptıktan sonra iki yıl kadar Trabzon’un bir köyünde imam-hatiplik yaptı.

1952 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi, 1959’da mezun oldu. Bu öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde fahri vaizlik yaptı. 1959-1963 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yüksek öğrenimini bitirdi. Bu öğrenciliği sırasında da imam-hatiplik görevi yaptı.

1963-1966 yılları arasında İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Bu arada ilk eseri olan “İslâm’da Kadın” kitabını yazdı. 1966 yılı başında mezun olduğu Yüksek İslam Enstitüsü’ne Kelâm asistanı oldu. Prof. Muhammed Tanci idaresinde “İslam Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı” adlı tezini hazırladı.1971 yılında tezini vererek İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Kelâm öğretmenliğine atandı. Buradaki görevi sırasında eğitim-öğretim çalışmaları yanı sıra çeşitli eserler yayımladı, branşında asistanlar yetiştirdi, yurt içinde ve yurt dışında seminer, kurs ve ilmi kongrelerde görev aldı, konferanslar verdi.

İstanbul Yüksek İslam Ensitüsü’nün Marmara Üniversitesi’ne bağlı İlâhiyat Fakültesi haline getirilmesinden sonra Topaloğlu, bu fakültede 1983 yılında doktor unvanını aldı ve aynı yıl yardımcı doçent, 1986 yılında da doçent oldu. 1988 yılında,İslâm Felsefesi anabilim dalında, 1993 yılında da Kelâm anabilim dalında profesör oldu. Ekim 2002’de emekli olan Bekir Topaloğlu Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde İnceleme Kurulu Başkanlığı, Kelâm-Mezhepler Tarihi ilim heyeti başkanlığı ile te’lif ve redaksiyon görevlerini yürütmekte idi.