Bekir Hoca, Zekeriya Beyaz'ı böyle bozmuştu

“İslâm’da başörtüsünün olmadığını” iddia eden 28 Şubat’ın hormonlu ilâhiyatçısı Zekeriya Beyaz’la o dönemde yapılan bir televizyon programında karşı karşıya gelen merhum Bekir Topaloğlu hoca, iddia sahibine ağzının payını vermiş ve “ilâhiyat hocalarının bu şekilde düşünmediklerini” söyleyerek Beyaz’ın oyununu boşa çıkarmıştı.

Hatırlanacağı gibi, başörtüsü karşısında ilk ivmeyi mahut “füruat” fetvasıyla sağlayan 28 Şubat yönetimi, daha sonra Zekeriya Beyaz’ı M. Ü. İlâhiyat Fakültesi dekanlığına getirmiş; o da ödevini yaparak “İslâm’da başörtüsünün olmadığını” iddia eden bir kitap hazırlamıştı.

Beyaz’ın bu iddiası darbecilerin güdümündeki medyanın çabalarıyla ilâhiyatçılara mal edilmeye çalışıldıysa da, bu çaba, başta Prof. Dr. Hayreddin Karaman ve Prof. Dr. Bekir Topaloğlu olmak üzere ilâhiyat hocalarının tepkileriyle boşa çıkarıldı.

Topaloğlu Hoca aynı programda Beyaz’a karşı “İlâhiyatçıların yüzde doksan dokuzunun, başörtüsünün dinî hükmü konusunda Beyaz gibi düşünmediklerini” söylerken, Karaman Hoca da konuyu köşesine taşıdı.

“Başörtüsü yasağını uygulamak üzere İlâhiyat Fakültesi dekanlığına getirilen Beyaz” ifadesiyle başladığı yazısında, Hayreddin Karaman, Zekeriya Beyaz’ı “kendisine müçtehid payesi veren bilgisiz” olarak niteledi ve “Ben bir fıkıh hocasıyım, Beyaz ve benzerlerine Fıkıh’tan mezuniyet notu bile vermem” dedi.

Hayreddin Hoca’nın “İçtihadın Haysiyeti” başlıklı yazısı, “Laik Düzende Dini Yaşamak” adlı dizinin üçüncü kitabında yer alıyor.

Topaloğlu Hoca’ya rahmet, Karaman Hoca’ya da sıhhat ve âfiyet içinde uzun ömür duasıyla hatırlamış ve hatırlatmış olalım.

Bir ufak hatırlatma daha: O günlerde füruat fetvasıyla başörtüsüne karşı surda ilk gediği açan vaiz efendinin bugün kaç tane âdi suçtan dolayı hakkında tutuklama kararı bulunduğunu artık kendisi dahi hesaplayamıyor. Zekeriya Beyaz ise, başörtüsüne savaş ilân ederek çıktığı yolda “Ayakkabıdan kurban olur” türü fetvalara kadar işi vardırdı. Artık o bir ilâhiyatçı olarak değil, bir mizah unsuru olarak anılıyor.