Diyanet Takviminde Bediüzzaman

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi, 23 Mart günkü yaprağında Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatına ve vecizelerine yer verdi.

“Kadere teslim ol ki selâmette kalasın” ve “Namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir” şeklindeki vecizelerin yanı sıra, Bediüzzaman’ın hayatı da takvimde şu şekilde tanıtıldı:

Son dönem İslâm âlimlerinden Said Nursî, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde (1877) dünyaya geldi. Burada eğitimine başlayan Said Nursî, medresede okutulan kitaplara olan vukufiyeti sebebiyle, âlimler tarafından verilen “Zamanın Harikası” mânâsındaki “Bediüzzaman” ünvanıyla tanınmıştır.

Birinci Dünya Savaşında Pasinler cephesinde iki yıl gönüllü Alay Komutanı olarak görev yaparken Ruslara esir düştü. Sonra vatana dönerek Kurtuluş Savaşı yıllarında Millî Mücadeleye destek verdi. Başlatmış olduğu Risale-i Nur hareketinin temeli 1926 yılında kendisinin sürgünde bulunduğu Isparta’nın Barla köyünde atılmış, otuz yıla yakın bulunduğu Burdur, Isparta, Barla, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Emirdağ, Afyon gibi yerlerde Risale-i Nur Külliyatı adlı eserini yazmıştır. Allah, âhiret, nübüvvet, haşir, iman, insan, kâinat, ölüm gibi hakikatleri aklî, mantıkî delillerle ispat eden risalelerle; asrın manevî hastalıklarına, Kur’ân’dan manevî ilâçlar sunmuş; imanlı, ibadetli, iffetli, güzel ahlâk sahibi milyonlarca talebenin yetişmesine vesile olmuştur. Bugün kitapları altmışa yakın dile çevrilmiş ve milyonlarca adet basılmıştır.

***

Resimleri tam boy görebilmek için üzerlerine tıklayınız:

Takvim1

Takvim2